Hjem Centralforeningen for stampersonel

Fagligt sekretariat

CS's faglige sekretariat består af:

Centralforeningen for Stampersonel har viden og færdigheder af høj kvalitet på alle niveauer i organisationen. CS er til for medlemmerne, og vi lægger stor vægt på medlemsbetjening.

Hvis du er medlem af CS, og du har brug for hjælp, så kontakt en af vores faglige sagsbehandlere.

 

Finn H. Bengtsen

Sekretariatschef

Telefon: 36 90 89 31

E-mail: E-mail

Sagsområder:

Central- og hovedorganisation
Aftale og forhandlingskompetence
Arbejdsløshedsforsikring
CS Hovedbestyrelse
CS Kongres og konferencer
CS afdelinger
EUROMIL
CS samarbejdsaftaler og medlemstilbud
CS Feriehuse

Bjarne A. Kehr

Specialkonsulent

Telefon: 36 90 89 21

E-mail: E-mail

 

Sagsbehandler på:

- Uddannelse, HR og karriererådgivning
- Veteraner
- Personel af reserven og frivillige
- Personalepolitik

Medsagsbehandler på:

- Samarbejde, samarbejdsudvalg
- Tillidsrepræsentanter
- Stillingsklassificering og funktionsbeskrivelser

 

Mette Lind-Hansen

Specialkonsulent

Telefon: 36 90 89 71

E-mail: E-mail

 

Sagsbehandler på:

- Juridiske sager, herunder:
     - Advarsler, disciplinær og straffesager
     - Tjenestelige samtaler
     - Tjenestemandssager
     - Advokathjælp
- Arbejdsskader
- Sociale sager, herunder
     - Sygdom
     - Afskedigelser pga. sygdom
     - Fleksjob

 

Medsagsbehandler på:

- Arbejdsmiljø
- Medlemssager som vedrører forsvarets IT-sikkerhed

Flemming Fage Sørensen

Specialkonsulent

Telefon: 36 90 89 44

E-mail: E-mail

 

Sagsbehandler på:

- Arbejdstid
- Samarbejde og samarbejdsudvalg
- Tillidsrepræsentanter

 

Medsagsbehandler på:

- Løn
- Uddannelse, HR og karriererådgivning

Nadia Skovsborg

Nadia Skovsborg

Specialkonsulent

Telefon: 36 90 89 04

E-mail: E-mail

Sagsbehandler på:

- Løn- og pensionsmæssige forhold
- Overenskomsten generelt

 

Medsagsbehandler på:

- Arbejdstid   
- Ansættelse, herunder genplacering og omstilling

 

 

 

Torben Bratved

Medlemskonsulent

Telefon: 36 90 89 33

E-mail: E-mail

 

 

Medlemskonsulent vedr.:

- Medlemsmøder
- Medlemsrådgivning vedr.:
     - Løn og tillæg, herunder lokale forhandlinger
     - Ansættelse, herunder genplacering og omstilling
     - Afskedigelser - pga. arbejdsmangel
     - International tjeneste

Sagsbehandler på:

- INTOPS
- Stillingsklassificering og funktionsbeskrivelser
- Bemanding/krydsstillinger
- Tjenestemandspension

 

Max Olsen

Medlemskonsulent

Telefon: 30 49 13 87

E-mail: E-mail

 

Medlemskonsulent vedr.:

- Medlemsmøder, herunder orientering ved skoler
- Medlemsrådgivning
- Medlemshvervning og medlemsfastholdelse

 

Sagsbehandler på:

- SKAT - principsager
     - Beskatning af tjenesteydelser, INTOPS mv.
     - Differencefradrag

Jan Berg Rasmussen

Medlemskonsulent - Herning

Telefon: 60 47 04 75

E-mail: E-mail

 

 

Medlemskonsulent vedr.:

- Kontakt til afdelingerne og tillidsrepræsentanterne
- Medlemshvervning og fastholdelse
- Lokale møder, bisidder ved tjenestelige samtaler

 

Sagsbehandler på:

CS interne kurser og uddannelsestilbud
- Arbejdsmiljø

 

Ole Kjær Poulsen

Medlemskonsulent

Telefon: 23 24 23 88

E-mail: E-mail

 

Medlemskonsulent vedr.:

- Kontakt til afdelingerne og tillidsrepræsentanterne
- Medlemshvervning og fastholdelse
- Lokale møder, bisidder ved tjenstlige samtaler
- Medlems- og orienteringsmøder

 

Sagsbehandler på:

- Hjemmeværnet
- Værnepligtsområdet

Kirsten Flindt

Forsikringskonsulent

Telefon: 36 90 89 14

E-mail: E-mail

 

Sagsbehandler på CS forsikringsordninger:

- Sundhedsforsikring
- Ulykkesforsikring
- Erhvervsudygtighed
- Dødsfald - livsforsikring
- Begunstigelse og testamente
- Medlemsmøder og orienteringsmøder i forbindelse med INTOPS