Hjem Centralforeningen for stampersonel

Fagligt sekretariat

CS's faglige sekretariat består af:

Centralforeningen for Stampersonel har viden og færdigheder af høj kvalitet på alle niveauer i organisationen. CS er til for medlemmerne, og vi lægger stor vægt på medlemsbetjening.

Hvis du er medlem af CS, og du har brug for hjælp, så kontakt en af vores faglige sagsbehandlere.

 

Finn H. Bengtsen

Sekretariatschef

Telefon: 36 90 89 31

E-mail: E-mail

Sagsområder:

Central- og hovedorganisation
Aftale og forhandlingskompetence
Arbejdsløshedsforsikring
Forsvarets Boliger
CS Hovedbestyrelse
CS Kongres og konferencer
CS Afdelinger
CS samarbejdsaftaler og medlemstilbud
CS feriehuse

Medlem af CS Forhandlingsudvalg - teknikerudvalg
Medlem af CS Redaktionsudvalg

Bjarne A. Kehr

Bjarne A. Kehr

Politisk koordinator

Telefon: 36 90 89 21

E-mail: E-mail

Sagsområder:

• Veteraner og veteranpolitik
• Socialt kapital i forsvaret
• Personalepolitik
• Personel af reserven og frivillige
• Hjemmeværnet
• Materielfagligt Forum i Forsvaret
• FSU Sundhedsfagligt Informationsforum
• Værnepligtsområdet 
• Forsvarets velfærdsfonde
• Sekretær for arbejdsgrupper under hovedbestyrelsen

Mette Lind-Hansen

Specialkonsulent

Telefon: 36 90 89 71

E-mail: E-mail

Sagsområder:

Juridisk rådgivning, herunder:
   Advarsler, disciplinær og straffesager
   Tjenstlige samtaler
   Advokat hjælp
Analysearbejder og rådgivning til ledelsen indenfor
   Jura
   Beskæftigelse- og arbejdsmarkedspolitik
   Arbejdsmiljøpolitik
   Arbejdsskader
   Arbejdsmiljø
Sociale sager, herunder
   Sygdom 
   Afskedigelser pga. sygdom
   Fleksjob

Flemming Fage Sørensen

Specialkonsulent

Telefon: 36 90 89 44

E-mail: E-mail

Sagsområder:

CS organisationsaftale
Lønudvalg
Arbejdstid
Orlov, herunder barsel
Ferie 
Tjenesterejser
Pensionsforhold

Torben Bratved

Medlemskonsulent

Telefon: 36 90 89 33

E-mail: E-mail

Sagsområder:

INTOPS 
Stillingsklassificering og funktionsbeskrivelser 
Bemanding/krydsstillinger
Medlemsmøder
Medlemsrådgivning vedr:
   Løn og tillæg, herunder lokale forhandlinger
   Ansættelse, herunder genplacering og omstilling 
   Afskedigelser – pga. arbejdsmangel
   Tjenestemandspension 
   Pensionsforhold
   International tjeneste

Max Olsen

Medlemskonsulent

Telefon: 30 49 13 87

E-mail: E-mail

Sagsområder:

Medlemsmøder, herunder orientering ved skoler
Medlemsrådgivning
Medlemshvervning og medlemsfastholdelse
SKAT  - principsager
Beskatning af tjenesteydelser, INTOPS mv.
Differencefradrag

Jan Berg Rasmussen

Medlemskonsulent

Telefon: 60 47 04 75

E-mail: E-mail

Sagsområder:

CS kursusvirksomhed og uddannelsestilbud
Medlemsrådgivning vedr. tjenestemandspension samt lokale lønforhandlinger
Medlemsmøder
Møder med afdelingsformænd og tillidsrepræsentanter, særligt vest for Storebælt

Ole Kjær Poulsen

Medlemskonsulent

Telefon: 23 24 23 88

E-mail: E-mail

Sagsområder:

Kontakt til afdelinger og tillidsrepræsentanter, særligt øst for Storebælt
Kontakt til tjenestesteder, uddannelsesinstitutioner
Medlemsrådgivning

Kirsten Flindt

Forsikringskonsulent

Telefon: 36 90 89 14

E-mail: E-mail

Sagsområder:

CS forsikringsordninger
Begunstigelser og testamenter
Erhvervsudygtighed
Dødsfald
Orienteringsmøder i forbindelse med INTOPS