Forsvarets største fagforening
Centralforeningen for stampersonel

Fagligt sekretariat

CS's faglige sekretariat består af:

Centralforeningen for Stampersonel har viden og færdigheder af høj kvalitet på alle niveauer i organisationen. CS er til for medlemmerne, og vi lægger stor vægt på medlemsbetjening.

Hvis du er medlem af CS, og du har brug for hjælp, så kontakt en af vores faglige sagsbehandlere.

 

Finn H. Bengtsen
Sekretariatschef
Telefon 36 90 89 31
Email 

 

 

 

 

Sagsområder:

 • Central- og hovedorganisation
 • Aftale og forhandlingskompetence
 • Arbejdsløshedsforsikring
 • Forsvarets Boliger
 • CS Hovedbestyrelse
 • CS Kongres og konferencer
 • CS Afdelinger
 • CS samarbejdsaftaler og medlemstilbud
 • CS feriehuse

Medlem af CS Forhandlingsudvalg - teknikerudvalg
Medlem af CS Redaktionsudvalg

 

 

 

 

Bjarne A. Kehr
Politisk koordinator
Telefon 36 90 89 21
Email 

 

Sagsområder:

• Veteraner og veteranpolitik
• Socialt kapital i forsvaret
• Personalepolitik
• Personel af reserven og frivillige
• Hjemmeværnet
• Materielfagligt Forum i Forsvaret
• FSU Sundhedsfagligt Informationsforum
• Værnepligtsområdet 
• Forsvarets velfærdsfonde
• Sekretær for arbejdsgrupper under hovedbestyrelsen

 

 


 

    Mette Lind-Hansen
    Specialkonsulent
    Telefon 36 90 89 71
    Email 

 

Sagsområder:

 Juridisk rådgivning, herunder

 • Advarsler, disciplinær og straffesager 
 • Tjenstlige samtaler 
 • Advokat hjælp

• Analysearbejder og rådgivning til ledelsen indenfor

 • Jura 
 • Beskæftigelse- og arbejdsmarkedspolitik  
 • Arbejdsmiljøpolitik
 • Arbejdsskader
 • Arbejdsmiljø 

Sociale sager, herunder

 • Sygdom 
 • Afskedigelser pga. sygdom  
 • Fleksjob 
 • Mulighedskommission

 

Flemming Fage Sørensen
Specialkonsulent
Telefon 36 90 89 44
Email 

 

 

Sagsområder:

• CS organisationsaftale
• Lønudvalg
• Arbejdstid
• Orlov, herunder barsel
• Ferie 
• Tjenesterejser
• Pensionsforhold

 

Kommende kollega (Flemming Fage Sørensen varetager i overgangsperioden)
Specialkonsulent
Telefon 36 90 89

Sagsområder:

• Uddannelse
• HR og karriererådgivning
• Samarbejde og samarbejdsudvalg
• Tillidsrepræsentanter

 

 

Torben Bratved
Medlemskonsulent
Telefon 36 90 89 33
Email 

 

Sagsområder:

• INTOPS 
• Stillingsklassificering og funktionsbeskrivelser 
• Bemanding/krydsstillinger
• Medlemsmøder
• Medlemsrådgivning vedr:.

 • Løn og tillæg, herunder lokale forhandlinger
 • Ansættelse, herunder genplacering og omstilling 
 • Afskedigelser – pga. arbejdsmangel 
 • Tjenestemandspension 
 • Pensionsforhold
 • International tjeneste

 

 

 

 

 

Max Olsen
Medlemskonsulent
Telefon 30 49 13 87
Email 

 

Sagsområder:

 • Medlemsmøder, herunder orientering ved skoler
 • Medlemsrådgivning
 • Medlemshvervning og medlemsfastholdelse
 • SKAT  - principsager; 
 • Beskatning af tjenesteydelser, INTOPS mv. 
 • Differencefradrag

 

 

Jan Berg Rasmussen (pr. 1. august 2017)
Medlemsonsulent
Email

 

Sagsområder:

 • CS kursus og uddannelsestilbud (løbende overdragelse fra FFS)
 • SKAT - principsager:
 • Beskatning af tjenesteydelser, INTOPS mv
 • Differencefradrag
 • Medlemsmøder
 • Medlemsrådgivning vedr;. 
  • Løn og tillæg, herunder lokale forhandlinger
  • Tjenestemandspension

 

 

 

Kirsten Flindt
Forsikringskonsulent
Telefon 36 90 89 14
Email 

 

 

Sagsområder:

 • CS forsikringsordninger
 • Begunstigelser og testamenter
 • Orienteringsmøder i forbindelse med INTOPS