Hjem Centralforeningen for stampersonel

Fradrag til sergentelever på SU

Hvorfor kan en sergentelev få fradrag for kost, selvom vedkommende er på SU?

Fordi sergenteleverne er ansat på kontrakt under deres SU-periode på 9 mdr.

CS har i maj 2017 (i samarbejde med PWC) fået SKAT´s bekræftelse på, at sergenteleverne på kontrakt har ret til fradrag nøjagtig som andre lønmodtagere.

For at kunne tage fradraget skal alle kravene for rejsefradrag være opfyldt.

 

Hvad betyder dette i praksis?

Det betyder, at du kan tage fradrag på op til 487 kr. per døgn, hvis du ikke får betalt kost - eller 121.75 kr., hvis du modtager kost som f.eks. feltration (2017-satser).

Fradraget er dog max. 26.800 kr. i 2017, og det er en betingelse, at du opfylder alle krav til rejsefradrag.

 

Hvad er kravene for at kunne tage rejsefradrag for kost?

• At sergenteleven er på et midlertidigt tjenestested (dette er uddannelsesstedet normalt, fordi tjenesten er tidsbegrænset til under to år).

• At sergenteleven er borte fra sin sædvanlige bopæl i mindst 24 timer (sædvanlig bopæl er ofte der, hvor man har sin folkeregisteradresse).

• At den sædvanlige bopæl er så langt væk, at sergenteleven på grund af arbejdsdagens længde (eller evt. øvelses- eller vagttjeneste) ikke har mulighed for at overnatte på den sædvanlige bopæl. Som tommelfingerregel skal tjenestetid og transporttid tur/retur til bopælen mindst være 13 timer. Bor man mindre end 51 km fra den sædvanlige bolig, vil SKAT normalt forvente, at man altid kan komme hjem. Transporttid regnes i bil, hvis eleven har bil, og ellers er det offentlig transporttid.

 

Hvilke sergentelev-hold kan så tage fradrag for kost?

Det første sergentelev-hold, som fik en kontrakt i SU-perioden, var hold 2014-2. Deres kontrakt var dog med ikrafttrædelse den 1. marts 2015, og derfor kan fradraget først tages fra dette tidspunkt og frem til udnævnelse til sergent i juli 2015.

De efterfølgende hold kan alle tage fradraget i hele deres SU-periode, under forudsætning af at alle krav er opfyldt.

 

Hvad er satserne på fradrag?

Hvis kravene er opfyldt, vil sergenteleven kunne tage fradrag op til 487 kr. per døgn, hvis der ikke ydes betalt kost - eller 121,75 kr. per døgn, hvis der ydes betalt kost (2017 satser). Fradraget er dog som nævnt begrænset til 26.800 kr.

2016 satser: 477 kr. per døgn, max. 26.200 kr. - 119,25 kr. ved betalt kost.

2015 satser: 471 kr. per døgn, max. 25.900 kr. - 117,75 kr. ved betalt kost.

Hvis man har 55 døgn, hvor der ikke er ydet kost, er max. beløb opnået.

 

Hvordan tages et rejsefradrag?

Forskudsopgørelsen:

Det forventede beregnede fradrag skrives i rubrik 429, hvorefter der trykkes på ”beregn” og herefter ”godkend”.

Ændring af årsopgørelsen:

Fradrag for 2015 og 2016 skal tages i rubrik 53 på årsopgørelsen i det år, det vedrører.

Når rejsefradraget er udregnet, går du ind i din skattemappe på skat.dk og ind under ”ret årsopgørelsen/selvangivelsen for 2016”, og her kan vælges det år, fradraget skal tages.

Herefter fremkommer en indrammet firkant, hvor man skal begrunde sin rettelse. Som begrundelse skrives: ”Tjenesterejse for forsvaret under SG kursus”

I rubrik 53 skrives det beregnede beløb, og der trykkes på ”godkend”.

Herefter kommer en ny firkant, hvor der skal anføres, hvad der skal ændres. Her anføres ”Rejsefradrag rubrik 53” og der godkendes igen. Til sidst trykkes på ”fortsæt”, og en ny årsopgørelse vil blive dannet af SKAT.

 

Hvad gør jeg, hvis SKAT ikke vil godkende fradrag for kost til SU-elever?

Da det ikke er normalt, at der kan tages fradrag for kost, når man er på SU, kan SKAT rejse krav om forskellig dokumentation for fradraget.

Som dokumentation kan CS anbefale din kontrakt, øvelsesliste for sergentuddannelsen samt notat fra PWC af 22. maj 2017 (kan findes under download til højre).

Hvis du får brug for hjælp, er CS altid klar til at hjælpe dig.

 

Kan jeg også tage fradraget efter udnævnelse som SG?

NEJdet kan du ikke, da du så er på dit faste tjenestested og ikke på et midlertidigt tjenestested. SKAT er ligeglad med, hvor langt væk du bor fra dit tjenestested, så der kan alene tages fradrag for befordring, hvis du har mere end 12 km til dit tjenestested.

 

Hvad så når jeg som SG er på tjenesterejse, kursus m.m.?

Så vil forsvaret give skattefrie ydelser eller kost under de samme krav, og der kan i mange tilfælde tages et såkaldt differencefradrag. Se nærmere info om dette under SKAT, hvor der også er andre info vedr. dine skatteforhold som ansat i forsvaret.

 

Hvem skal give dokumentation (hvis SKAT stiller krav om det)?

Når du tager et fradrag, er det dig, der skal kunne dokumentere det over for SKAT. Når forsvaret udbetaler skattefrie ydelser, er det forsvaret, der skal give dokumentationen.

 

Spørgsmål vedr. skat kan rettes til Max Olsen tlf. 30491387 - max@cs.dk