Hjem Centralforeningen for stampersonel

Juridisk bistand

Juridisk bistand til medlemmer

CS kan efter en konkret vurdering yde juridisk og faglig bistand til medlemmer i forbindelse med:

-          Arbejdsskadesager

-          Sociale sager

-          Sager indenfor aftale og forhandlingsretten, som har principiel karakter,

-          Skattesager af principiel karakter

-          Sager omfattet af den militære straffelov og disciplinærlov

Sagsbehandler

Juridisk bistand

Mette Lind-Hansen
Specialkonsulent
Tlf. 36 90 89 71
E-mail