Hjem Centralforeningen for stampersonel

Pensionist

Pensionistmedlemskab er ment som et videre forløb af det oprindelige medlemskab. Derfor har vi igennem tiden arbejdet for, at tilbud og muligheder for de aktive medlemmer, også skal være til gavn for pensionistmedlemmerne.

At være pensionist/passiv medlem i CS bringer følgende fordele:

 • Mulighed for fortsættelse af privatforsikringer hos RUNA
 • Mulighed for fortsættelse af privatforsikringer hos Tjenestemændenes Forsikring
 • Mulighed for leje af organisationens sommerhuse
 • Få tilsendt CS Bladet
 • Få tilsendt en CS kalender
 • Mulighed for medlemskab af Forbrugsforeningen
 • Endvidere har pensionerede medlemmer, der modtager tjenestemandspension mulighed for at optage låne i Tjenestemændenes Låneforening, idet lånet dog som udgangspunkt skal være afviklet ved det 70. år.

CS har fastsat det årlige kontingent til det, der svarer til et månedskontingent for et fuldt betalende medlemskab. Kontingentet vil årligt blive reguleret med den samme stigning som stigningen på et almindeligt månedskontingentet.

FCE pensionistgruppe - kontakt

Kontakter i FCE-Pensionistgruppen:

Formand
Arne Haugaard

Katsigvej 4, Skærum
9900 Frederikshavn
Tlf. 40 68 88 82
E-mail: haugaardarne@gmail.dk

Forretningsfører
Eddy Marup

Sølvgade 71, Hallund
9700 Brønderslev
Tlf. 50 99 79 00
E-mail: marrup@gmail.com

Regionsleder Nord
Jørn Houbak
Hattemagervej 12
9300 Sæby
Tlf. 40 87 10 43
E-mail: jorn.houbak@gmail.com

Suppleant Region Nord
Mogens Bæk
Ole Lukøjesvej 3
9700 Brønderslev
Tlf. 20 21 86 91
E-mail: mj-baek@mail.dk

Regionsleder Syd
Johannes Norrild
Fasanvej 1
6440 AUgustenborg
Tlf. 40 73 00 37
E-mail: am-j.norrild@vip.cybercity.dk

Suppleant Region Syd
Mogens Højstrup
Hjejlebakken 16
5210 Odense NV
Tlf. 50 49 01 45
E-mail: mobi@glenten.dk

Regionsleder Øst
Rudi Westergaard
SKytten 42
3650 Ølstykke
Tlf. 60 13 35 00
E-mail: fce@58100642.dk

Suppleant Region Øst
Hanne Strunge
Spaden C4, st., dør 4
2630 Taastrup
Tlf. 20 46 76 85
E-mail: hanne@strunges.dk

FCE's vedtægter

 

 

 

Gratis bog: "Mit liv med Søværnet"

Mogens Højstrup har forfattet et værk med titlen "Mit liv med Søværnet".

Det er interessant læsning for vore mange medlemmer der tilhører søens glade gutter, men en enkelt bolværksmatros som jeg selv finder den også interessant.

Bogen kan downloades her eller findes i listen over filer i højre side

Den er til dig og ganske gratis. 

--

Med vanlig venlig hilsen
Eddy Marrup

Æresmedlemmer

På FCE Pensionistgruppes generalforsamling onsdag 16. marts blev Poul Henning Klausen og Flemming de Lichtenberg udnævnt som æresmedlemmer.

Arne Haugaard, formand for Pensionistgruppen overrakte bevis herfor.

 

 

 

SPil kegler i Grøndals Centret 17. august 2018

 • Sæt kryds i kalenderen den 17. august
  for da spiller vi igen kegler i Grøndals centret,
  Hvidkildevej 64 København N. 
 • Det er der, hvor vi plejer at spille. Denne gang dog uden Georg, som er gået bort.
 • Vi starter kl. 10.29, hvorefter vi spiller kegler og derefter spiser sammen. Og til sidst er der præmie uddeling. Vi er færdige senest ved 14.29 tiden + -.

Det giver nogle ændringer, men også nogle forandringer, som nok kommer os alle til gode.

Nu er der ingen undskyldning for IKKE at møde op, da du kan komme og nyde 3 stk. smørrebrød for kr. 60,- , samt det gode selskab. Drikkelse med mere købes på stedet for egen regning. Vil du også spille kegle om de fine præmier, kostet det ekstra. Mad + kegler+ eventuel præmie koster kr. 100,-

Der er 21 tilkendegivelser om deltage i kegle spillet i maj og 23 i august.

Så kom med din tilmelding hurtigst og din betaling senest den 07. maj. Hvis ingen aftale, indsættes beløbet på konto i Nordea. Reg. 1345 konto nr. 0717 615 182. Husk navn og antal på indbetalingen.  Hvis indbetalingen indeholder penge for både mad og spil, samt kun mad, skal jeg vide, hvem der tilmeldes, hvad. Venner, bekendte og CS pensionister er også meget velkommen. I bedste fald send tilmelding via mail. fce@58100642.dk

Jeg har fået aftalen om keglespil i maj og august op af stå ved hjælp af KAF, som er Kystartilleri foreningen, Københavns afdelingen. Og i den forbindelse er de (KAF), der vil deltage også inviteret med for egne midler. Vi siger tak til KAF for at vi stadigvæk har mulighed for at spille kegler.

 • I juni eller juli bliver der en tur til Sporvogns muset, hvor vi får en rundvisning. Maden medbringer vi selv. Hvilken dag?? Det aftaler vi på førstkommende kegledag den 17. maj. Kan du ikke komme, så send mig en mail om en ønsket dato. Den dag, der får flest stemmer, bliver dagen til besøget. Det koster kr. 120 at komme ind. Detaljeret program følger når vi ved, hvor mange der deltager.
 • Der var generalforsamling den 19. april i Senior Huset i Odense, hvor alle modtog genvalg og blev valgt. Der var 22 fremmødte, hvor af de 20 kunne stemme. Referat følger fra Eddy Marrup.

Hanne og jeg ser frem til at møde jer den 18. maj.

Med venlig hilsen

Forsvarets Civil Etat´s pensionistforening

En del af CS fagforening

Ved, regionsleder i Øst

Rudi Westergaard

Skytten 42

3650  Ølstykke

60133500

 

Referat fra Generalforsamling i Odense Kultur Center den 19. april 2018

Velkomst ved formand Arne Haugaard

Forretningsføreren foretog navneopråb.
Generalforsamlingen var indkaldt med nedenstående dagsorden

Der var mødt 21 stemmeberettigede medlemmer

Dagsorden:

1.    Valg af dirigent

2.    Formandens beretning

3.    Aflæggelse af revideret regnskab

4.    Indkomne forslag

5.    Valg:

a.    valg af formand

b.    valg af forretningsfører

c.     valg af 3 regionsledere, Nord-Syd-Øst

d.    valg af 3 suppleanter, Nord-Syd-Øst

e.    valg af bilagskontrollant

f.      valg af suppleant for bilagskontrollant

6.    Eventuelt.

Formand Arne Haugaard bød velkommen og rettede en speciel velkomst til Solveig Guldberg, CS ledelses sekretariat.

Ad 1

Valg af dirigent

Solveig Guldberg blev foreslået og valgt.

Dirigenten påpegede de problemer det havde givet, at generalforsamlingen ikke havde været i bladet, men indkaldelsen havde været sendt ud som mail og den lå på hjemmesiden.

Ad 2

Formandens beretning

Kære medlemmer, æresmedlemmer og dirigent Solveig Guldberg, hjertelig velkommen til jer alle.

Inden jeg går over til min beretning, vil jeg gerne benytte lejligheden til mindes de medlemmer der er afgået ved døden siden sidste generalforsamling.

Jesper kan ikke være her i dag på grund af forhandlingerne om OK18 vil fortælle om. Han ville have fortalt om OK18, her er vores prioritering fortsat at en procentregulering skal udelukkende bruges på lønnen.

Sammenslutningen LO-FTF. Hvad vil det betyde for CS? Det er ikke muligt at give et kvalificeret svar på det endnu, vi må vente og se hvilke udspil der eventuelt kommer.                                        

Arbejdet i de 3 regioner

Keglespil og udflugter.

Der bliver lavet mange gode arrangementer, men generelt er der en manglende tilslutning til arrangementerne.

Der skal derfor fokuseres på at få mere gang i regionerne.

Vi skal bruge CS bladet mere.

Vi skal være mere aktive på CS hjemmeside under pensionist, det er den hurtigste måde vi kan få vore budskaber ud.

Husk at man kan skrive på egne vegne,

Vi må gøre mere for at få militære CS pensionister med til vore arrangementer.

Arbejdet i bestyrelsen

Pensionistkortet og de problemer det har medført har givet en del diskussioner, tilbage står, at det er den enkelte chef der afgør om han er interesseret i at vi kommer.

Johannes gjorde opmærksom på, at nogle af hærens regimenter har udstedt lokale adgangskort. Hvis en lokal kaserne/flådestation eller flyvestation giver tilladelse, kan man stadig bo på disse etablissementer.

Hvis en lokal chef ikke ønsker os, trækker han blot FE kortet og så er den potte ude.

Region Nord

Nord har problemer med at folk til at møde op.

Arrangementet med Foto Henning måtte aflyses, da der kun var en enkelt der meldte sig.

Mogens Stub ville vide hvor mange medlemmer vi er i Nord. Der er 67.

Region Øst

Der spilles fortsat kegler 2 gange årligt.

Formanden er desværre ikke mere, men Rudi er begyndt at samarbejde med Kystartilleriforeningen (KAF).

Der var planlagt julefrokost på Frederiksberg, indtil vi bedt om at betale husleje, så det blev aflyst.

Der planlægges et sommerarrangement og også en julefrokost

Region Syd

Johannes finder der har været en fornuftig tilslutning til deres arrangementer på både militære etablissementer og på TV2.

I foråret er der et arrangement den 24. maj klokken 1000 på Vadehavscentret og et lokalt bunkermuseum.

Spørgsmål

Mogens Stub spurgte hvor mange nye pensionister får vi fra FCE og CS. Nye pensionister bliver pensioneret som CS pensionist og ikke FCE pensionister.

Johannes mente, at man kan fortsætte som kørelærer hos forsvaret med fuld løn og ingen fradrag, selvom man kommer fra et statsjob. FMD tager sagen op, hvis der opstår problemer.

Vagn beklagede, at han var den eneste fra det tidligere vagtpersonel, der var til stede.

Leif Richardsen brugte forskellige eksempler på hvor man havde udelukket traditionsbærende personel.

Beretningerne blev godkendt med applaus.

Ad 3

Aflæggelse af revideret regnskab

Forretningsføreren gennemgik regnskabet og svarede på enkelte opklarende spørgsmål.

Regnskabet blev godkendt.

Ad 4

Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag

Ad 5

Valg af formand

Arne Haugaard foreslået og valgt                                                                               

b valg af forretningsfører

Eddy Marrup foreslået og valgt                                                                         

c valg af 3 regionsledere Nord, Syd og Øst

Nord, Jørn Houbak foreslået og valgt

Syd, Johannes Norrild foreslået og valgt

Øst, Rudi Vestergaard foreslået og valgt

d valg af 3 suppleanter Nord, Syd og Øst

Nord, Mogens Bæk foreslået og valg

Syd, Mogens Højstrup Sørensen foreslået og valgt

Øst, Hanne Strunge foreslået og valgt                                                                               

e valg af bilagskontrollant

Henry Jeppesen foreslået og valgt                                                                              

f valg af suppleant for bilagskontrollant

Leif Richardsen foreslået og valgt

Ad 7

Eventuelt

Leif Richardsen kunne fortælle, at pensionistforeningen ville blive lukket ude af Jonstrup lejren, idet lejren skal sælges.

I hangar 2 på Flyvestation Værløse vil man kunne leje sig ind og have sine fly til at stå der.

Nationalmuseets C47 forventes at komme til i 2019.

Foreningen vil ændre deres vedtægter, så civilt personel kan blive medlemmer.

HJV-kommandoen holder fast i de traditionsbærende arrangementer.

FMD takkede dirigenten og lukkede generalforsamlingen.

Solveig Guldberg
Dirigent

Eddy Marrup
Referent         

Besøg Skjoldenæsholm Sporvejsmuseum 19. juli 2018

Som aftalt skal vi en tur til Skjoldenæsholm, hvor vi finder sporvejsmuseet.

Det sker den 19. juli, hvor vi mødes foran indgangen kl. 10.44.

 

 

 

Adressen er:

 

 

Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm
Skjoldenæsvej 95 
DK-4174 Jystrup Midtsjælland 

Mellem Roskilde og Ringsted på Sjælland. 
Ca. 65 km sydvest for København. 

 

Er vi op til 20 deltagere, koster det kr. 120,- pr individ.

Er vi flere end 20 deltager er prisen kr. 100,- pr individ.

Ingen tilmelding og ingen betaling på forskud.

MEN: MØD OP;

Vi medbringer selv vores frokost, som vi indtager i det grønne. Hvis det regner, må vi gerne benytte Valby remissen. Der kan købes drikke varer og sandwich på stedet.

Vores forening ”Forsvarets Civil Etat” har sponsoreret en rundvisning, (kr. 700,-) som finder sted kl. 11.01. Og det varer en lille times tid, hvorefter vi kan indtage vores frokost.

Hvis du/I kører i bil og kan medtage passagerer, så giv Hanne besked.

Skal du/I bruge en transport, så er det igen Hanne, du skal kontakte.

Hanne kan kontaktes på: tlf. 2046 7685. Og så vil Hanne koordinere transporten på bedste måde.

Kontakt gerne CS pensionister, selv om det kan være lidt svært. De ved ikke, hvad de går glip af..

Og vel mødt til alle fra Hanne og jeg.

Med venlig hilsen

Forsvarets Civil Etat´s pensionistforening

En del af CS fagforening

Ved, regionsleder i Øst

Rudi Westergaard

Skytten 42

3650  Ølstykke

60133500