Hjem Centralforeningen for stampersonel

Satser

Faglig kontingent pr. 1. april 2017

Medlemskab Sats
Aktivt medlem Kr. 422,00 pr. måned
Senior kontingent* Kr. 211,00 pr. måned
Nedsat kontingent** Kr. 211,00 pr. måned
Hærens SG-SU uddannelseskontingent*** Kr.   0,00 pr. måned
Pensionist/passiv medlem Kr. 422,00 pr. år

 

*Seniorkontingent
Er din ansættelse i forsvaret ophørt, kan du søge om seniorkontingent.
**Nedsat kontingent gives til følgende

- CS medlemmer på værnepligtig løn
- CS medlemmer, som er studerende og SU-berettiget, kan søge om nedsat kontingent
- CS medlemmer, som er på orlov og er dagpengeberettiget, kan søge om nedsat kontingent

*** Hærens sergent-uddannelse på SU

Tager du sergentuddannelse og er på SU, har du mulighed for et gratis CS  medlemsskab uden CS forsikring.

Seniorkontingentet, det nedsatte kontingent  giver mulighed for bibeholde CS gode medlemstilbud, som er forsikringer, bl.a. helbredssikring, CS Bladet, rådgivning og tilknytning til organisationen.