Hjem Centralforeningen for stampersonel

3F formand: Vi er udfordret fra mange sider

Spørgsmålene regnede ned over CS konferencens gæstetaler, forbundsformanden for 3F, Per Christensen, og det gav en livlig og følelsesladet debat om fagforeningernes mange udfordringer de kommende år.

Fredag 17/04 2015 - Kongres & Konferencer

Sammenhold er utrolig vigtigt. Vi bliver udfordret hver dag. Den allerstørste udfordring er, at vi bliver truet på løn og arbejdsvilkår dagligt, og vi kan kun sikre lønmodtagerne ordentlige vilkår, hvis vi står sammen.

Således begyndte forbundsformanden for 3F sit indlæg ved CS konferencen her i eftermiddag.

Af andre udfordringer påpegede forbundsformanden eksempelvis faldende medlemstal i de faglige organisationer og social dumping.

-Der skal vi også være skarpe på vores service i forhold til medlemmerne. Vi skal også sikre at der er tillidsrepræsentanter ude på alle arbejdspladser, og ikke mindst at de er godt 'klædt på' til funktionen og er med til at skabe et godt fagligt forum på arbejdspladsen, fastslog Per Christensen videre.

Per Christensens veloplagte og til tider let drilske indlæg lagde op til en ivrig spørgerunde efterfølgende, og her blev CS konferencens deltagere ikke skuffede. Debatten gik livligt, og spørgsmålene regnede ned over forbundsformanden, der gerne og grundigt svarede.

Her var der emner fra social dumping, betaling til 'politiske partier' via fagforeningskontingentet, arbejdsmiljø, den danske model, lønforhold, solidaritet eller mangel på samme, dagpengesystem, fagforeningernes synlighed og konfliktformer og mange flere, der blev vendt.

Tilhørerne klappede spontant, da 3F formanden fastslog, at 'ingen skal gå ledige i to til fire år. Alle skal sikres et arbejde'.

Størst bifald fik Per Christensen dog, da han på en konstatering fra salen om, at 'vi (soldater) jo ikke kan strejke', hurtigt replicerede;

-Men så kan vi sympatistrejke for jer!

CS formand Jesper K. Hansen takkede Per Christensen for hans indlæg, og understregede samtidig, at CS og 3F jo på mange områder er på bølgelængde.

-Jeg er stolt over, at være en del af fagbevægelsen, og vi er langt hen ad vejen meget enige, supplerede Jesper K. Hansen.

Konferencen fortsætter nu med fagligt torv, hvor også alle CS konsulenter er med på banen, og konferencedeltagerne delt op i grupper.

Af Helle Kolding