Hjem Centralforeningen for stampersonel

Første arbejdsdag i Aarhus

Nye og gamle ansigter er på plads i Aarhus, hvor Forsvarets sundhedstjeneste, Forsyning Depot og Distribution samt Forsvarets Hovedværksteder nu officielt har overtaget Marinestabens lokaler

Mandag 03/08 2015 - Etablissementer

For mange var mandag den 3. august første arbejdsdag i nye lokaler i Aarhus. Forsvarets sundhedstjeneste (FSU), Forsyning Depot og Distribution (FDD) samt Forsvarets Hovedværksteder (FHV) hører nu officielt hjemme i Sødalsparken, som indtil nu har huset Marinestaben og Søværnets Operative Kommando før det.

Den første arbejdsdag blev markeret ved en velkomst, hvor alle ansatte i Sødalsparken var inviteret. Både for at hilse på hinanden, lære bygningerne og byen Aarhus bedre at kende, men velkomsten var også et tak til de mennesker, som har ydet en indsats i forbindelse med flytningerne, som ikke har været noget let tid for de ansatte.

- Jeg ved, at det har været en svær tid for mange at skulle flytte, og jeg håber at I som står her i dag, har truffet et tilvalg af Aarhus og ikke et fravalg af noget andet, sagde Chef FDD Jens Kofoed i sin åbningstale.

Gamle kendinge
FDD er flyttet fra Ballerup og har fungeret som en slags forpost i flytningen. De første medarbejdere flyttede allerede ind i Sødalsparken for et år siden for at hjælpe til med overgangen for resten af FDD samt FHV og FSU.

23 ansatte er flyttet med fra Ballerup, og det betyder mange nye ansigter i FDD, der pr. 1. september vil have 60 ansatte i Aarhus. I øjeblikket er 47 stillinger besat.

Flere af de nye er dog gamle kendinge af bygningen, fordi de før arbejdede i Søværnets Operative Kommando (Nu Marinestaben), og nu har set en mulighed for at vende tilbage til Aarhus efter, Marinestaben flyttede til Karup.

Det ligner situationen for FHV der løbende er flyttet ind siden marts i år. Her er 43 ud af 60 stillinger besat, så der skal også fortsat rekrutteres.

- Flytningen er gået okay. Der har været mange, som vi har hjulpet videre til noget andet, og der er stadig enkelte, som er flyttet med, men som gerne vil tilbage til Sjælland. Dem hjælper vi, så godt vi kan, siger direktør i FHV Per Hesselberg.

Mange ansøgere
Både hos FDD og FHV har mange medarbejdere været frustrerede og uforstående over for flytningen til Aarhus, som de ikke kunne se nogen nytte af. Det har også været blandt årsagerne til, at ansatte har søgt væk for at blive på Sjælland, som CS Bladet har beskrevet tidligere.

Det samme har gjort sig gældende i FSU, hvor hele sektioner er udskiftet siden beslutningen om flytningen blev officielt 10. april sidste år.

Samarbejdsudvalget i FSU iværksatte dengang en intern undersøgelse der viste, at 2/3 af dem der svarede, forventede at sige op i forbindelse med flytningen.

- Set i det perspektiv er flytningen gået godt. Vi har heldigvis fået mange kvalificerede ansøgere til stillingerne i Aarhus, så vi har et godt fundament til at komme videre, siger stabschef i FSU Jens Claus Hansen, der dog erkender, at der også i FSU vil være et kompetencetab.

Kompetencetabet vil eksempelvis være omkring uddannelse, hvor det har været nødvendigt at skrue ned for blusset i en periode. Det skyldes at mange undervisere er væk, og at de nye først skal gennemgå uddannelse selv, før de kan undervise. Det har nødvendiggjort at et af de større kurser til efteråret er aflyst, fordi der ikke er nok uddannede lærere.

- Uddannelsesområdet tager lidt længere tid at få tilbage i samme omdrejninger. Der vil gå et par år, før vi er helt oppe igen, siger Jens Claus Hansen.

Flytningen af FSU sker i tre faser, hvoraf første fase – staben – nu er gennemført. Her har der været stor udskiftning af medarbejdere.

Næste fase er uddannelsesafdelingen, som fortsætter i Skalstrup i hvert fald de næste 18 måneder indtil en ny lokalitet står indflytningsklar med indkvartering og uddannelseslokaler i Aarhus. Marinestabens bygning var nemlig ikke stor nok til også at huse uddannelsesafdelingen.

Til sidst flyttes Flyvermedicinsk afdeling til Skrydstrup, mens Navalmedicinsk flytter til et nyt infirmeri i Høvelte.

Også i FSU er der stadig enkelte, som er nødt til at pendle til Aarhus som gerne vil finde noget andet, men de er aktivt jobsøgende, og det er et spørgsmål om tid, før de er kommet videre, siger stabschefen, der også roser sine medarbejdere for den ånd, de går til opgaven med i Aarhus.

- Der er en god motivation og energi blandt medarbejderne til at bringe FSU videre, siger han.

God modtagelse
I gården i midten af Sødalsparken er flere ansatte fra nabo-arbejdspladserne også mødt op. I det hele taget er der blevet taget rigtig godt imod de nye myndigheder i Aarhus, fortæller Lisbeth Monselli, der er leder af Kundeelementet i FDD og som allerede har arbejde et år i Aarhus som del af fortroppen.

Hun er blandt initiativtagerne til den officielle velkomst, som flere repræsentanter fra erhvervslivet i Aarhus har sponseret, ligesom Aarhus Kommune har lavet en velkomstpakke, der skal introducere de nye kolleger til Aarhus by.

Efter velkomsten i gården er første arbejdsdag slut. I morgen venter en ny arbejdsdag i Aarhus.

Af Kenneth Skov Jensen