Hjem Centralforeningen for stampersonel

En formand takker af

Som formand for FCE har Jørn Uffe Nielsen gennem ti år ført sine medlemmer gennem turbulente tider og opretholdt FCE som en troværdig og ordentlig fagforening. Nu giver han faklen videre til CS og takker af som formand

Torsdag 18/12 2014 - CS

”Der skal ikke meget til, så kan du få ham til at grine, så tårerne triller ned af hans kinder.”

Sådan lyder svaret, når man beder kollegerne i Forsvarets Civil-Etat (FCE) beskrive det første der falder dem ind om den nu afgående formand Jørn Uffe Nielsen. Det er den ene side, af Jørn Uffe Nielsen. En lattermild formand med en positiv og konstruktiv tilgang til arbejdet og livet.
Den anden side er en engageret, seriøs og fagligt stærk formand og forhandlingspart, der med sine faglige evner og gennemslagskraft gennem de sidste ti år har opretholdt FCE som en troværdig og ordentlig fagforening for medlemmerne og over for forsvaret.

Med sammenlægningen af FCE og CS takker Jørn Uffe Nielsen af som formand. Det blev markeret med en reception i sekretariatet i København 18. december.

Fra søværn til sekretariat
Jørn Uffe Nielsen er civiluddannet maskinmester, men karrieren i forsvaret og siden fagforeningen blev indledt i 1977, hvor han aftjente sin værnepligt i Søværnet.

Her tegnede han efterfølgende kontrakt og gjorde tjeneste som officer. Han har sejlet på inspektionsskibene ved Grønnedal samt arbejdet i teknisk afdeling på flådestationen i hjembyen Frederikshavn.

I 1992 konverterede Jørn Uffe Nielsen fra kaptajnløjtnant og elementsleder i driftssektionen til værkmester samme sted. I 1999 blev han overværksmester.

Igennem sin tjenestetid har Jørn Uffe Nielsen gradvist øget sit faglige engagement og siddet med i adskillige udvalg, inden han trådte ind i FCE’s bestyrelse i år 2001 og blev formand i 2005.

Han har siden været en markant formand for sine medlemmer, og han har ført organisationen sikkert gennem den turbulente tid, siden Folketinget i år 2000 afgjorde, at det var slut med at ansætte civile tjenestemænd i forsvaret og dermed også slut med FCE som fagforening på sigt.

Drivkraft for medlemmerne
På grund af den politiske beslutning har Jørn Uffe Nielsen som formand været en vigtig drivkraft i fusionen med CS som tager endelig virkning 1. januar 2015.

Allerede da Jørn Uffe Nielsen blev valgt til formand, lovede han de delegerede, at han ville markere når tiden var inde for en sammenlægning af FCE med en anden organisation.

Med de mange ændringer i forsvarets organisation, og de heraf affødte afskedigelser af FCE medlemmer i forbindelse med den seneste forsvarsaftale kom det rigtige tidspunkt for at sikre, at medlemmerne af FCE også fremadrettet får en ordentlig varetagelse af deres interesser.

- Tidspunktet for en sammenlægning har for mig altid været, når vi kunne se, at FCE’s sekretariat ikke længere ville kunne levere varen til medlemmerne. CS har et velfungerende sekretariat, og sammenlægningen vil sikre, at FCE medlemmers interesser også bliver varetaget i fremtiden, udtalte Jørn Uffe Nielsen, da sammenlægningen blev en realitet i 2014.

Selvom Jørn Uffe Nielsen formelt stopper som formand, forbliver han i CS’ sekretariat indtil sommeren 2015 som konsulent i forbindelse med forhandlingerne om den kommende overenskomst samt for at medvirke til, at den endelig overgang fra FCE til CS bliver så gnidningsfri for medlemmerne som muligt.

Af Kenneth Skov Jensen