Hjem Centralforeningen for stampersonel

Befalingsmanden skal have et løft

Som ny hærchefsergent vil Henning Bæk arbejde for at udvikle befalingsmandskorpset og justere på uddannelsen, så den bedre lever op til de moderne krav. Og så skal der fokus på de traditionelle militære dyder

Mandag 01/12 2014 - Hæren

Med udnævnelsen af Henning Bæk får hæren for første gang en hærchefsergent, som skal støtte chefen for Hærstaben og være med til at udvikle befalingsmandskorpset.

På sit første besøg i CS Huset løfter Henning Bæk sløret for en række af sine visioner i den nye stilling, som han i høj grad selv skal være med til at definere.

Danmark har ikke tidligere haft en hærchefsergent, og selvom det ikke helt er at sammenligne med den amerikanske Sergeant Major of the Army, så bliver hærchefsergentens rolle især at fungere som rådgiver for hærledelsen, og være repræsentant for det samlede befalingsmandskorps.

Det vil give nye muligheder for befalingsmændene i hæren.

- Som hærchefsergent har jeg mulighed for at få chefen for Hærstabens budskaber ud til folkene på jorden på den mest hensigtsmæssige måde. Samtidig er det også en mulighed for at få bragt budskaber den modsatte vej fra befalingsmændene til chefen, og det kan befalingsmandskorpset få meget ud af, siger Henning Bæk og tilføjer:

- Jeg er ikke en ny tillidsmand, men måske nærmere en talsmand for befalingsmændene til ledelsen.  Jeg ser også frem til en løbende dialog med alle cheferne. Så vi sammen får udarbejdet en stærk kommunikation, der gavner hæren og hærens befalingsmænd.

Den moderne befalingsmand
Jobbet som hærchefsergent er en personlig udfordring, som han glæder sig til at komme i gang med.

Og der er nok at gå i gang med for Henning Bæk, når han starter som hærchefsergent 1. december. Han vil arbejde for, at befalingsmandsgruppen sikres de nødvendige kompetencer til at udføre opgaven i hæren.

Forsvaret er overgået til et system, hvor stillinger skal besættes gennem ansøgning, og den moderne befalingsmand skal kunne tage ansvar for sin egen udvikling og jobmuligheder, og det vil Henning Bæk være med til at kæmpe for.

- Vi skal i gang med en strategi for befalingsmænd i hæren, og vi skal have undersøgt, hvordan vi får justeret befalingsmandsuddannelsen, så den lever op til de stigende krav i hæren og andre steder i forsvarets struktur. Vi skal sikre, at vi er attraktive medarbejdere både i forsvaret og uden for, siger Henning Bæk.

Disciplin og håndværket
Mens Henning Bæk vil trække tingene i en mere moderne retning, er der også områder, hvor hæren skal se lidt tilbage. For hæren skal tilbage til sine militære dyder, baretten skal på udendørs, lommerne skal være lukkede, og hærsoldaten skal være soigneret.

- Det er de militære dyder, der skaber korpsånden og den gode moral, der er så kendetegnende for hæren, siger Henning Bæk, og han fortsætter:

- Vi skal som befalingsmænd turde føre og befale, vi skal give de ikke-sjove ordrer, og vi skal huske at kontrollere. Jeg tror på, at det skaber de bedste rammer for, at soldaten kan udføre sin opgave.

Opbakning et krav
CS formand Jesper K. Hansen hilser den nye hærchefsergent velkommen. Han mener, at funktionen kan give befalingsmandskorpset et løft, og at det vil komme hele forsvaret til gode, hvis hærchefsergenten får mulighed for at arbejde ud fra de rammer, han er tiltænkt.

- Det er vigtigt, at han får de nødvendige kompetencer til at føre sine strategier ud i livet, for ellers sker der ingen udvikling, siger Jesper K. Hansen.

Og så er det vigtigt, at han har opbakning fra chefen for Hærstaben, for det er den eneste måde, der bliver accept og respekt for funktionen.

- Uden opbakning bliver det her mere af navn end af gavn, siger Jesper K. Hansen, der glæder sig til et fremtidigt godt samarbejde.

Jesper K. Hansen opfordrer samtidig ledelserne i Flyverstaben og Marinestaben til at følge Hærstabens eksempel med udnævnelse af en særlig stabschefsergent.

Af Kenneth Skov Jensen

Blå bog: Henning Bæk

Henning Bæk

Den nye hærchefsergent Henning Bæk startede sin karriere i forsvaret ved Prinsens Livregiment den 16. oktober 1986.

Siden har han tjent ved forskellige underafdelinger, bataljoner, brigade og daværende Hærens Operative Kommando, og han har deltaget i internationale operationer i Bosnien, Kosovo, Irak og Afghanistan samt siddet i internationale stabe under NATO.

Siden 1. august har han været uddannelsesbefalingsmand ved 1. Brigade.