Hjem Centralforeningen for stampersonel

Fradrag til småfornødenheder ikke aktuelt for CS medlemmer

Et meget omtalt fradrag til småfornødenheder er ikke aktuelt for CS medlemmer, når de er på rejse for forsvaret. Læs her hvorfor

Tirsdag 01/12 2015 - Økonomi

Af Kenneth Skov Jensen

CS har fået en række henvendelser fra medlemmer, der spørger om de har mulighed for at tage et fradrag til småfornødenheder på 117,75 kr. pr. dag, når de har arbejdsdage så langt væk fra egen bopæl, at de ikke kan nå hjem igen samme dag. (umulighedskriteriet)

Henvendelserne kommer efter artikler på nyhedsmedierne, der gør opmærksom på fradraget, som i særlige situationer kan tages til småfornødenheder – eksempelvis kaffe, når ens arbejdsgiver i forvejen dækker udgifterne til mad og drikke.

Fradrag til småfornødenheder ikke aktuelt for alle på CS’ overenskomst.

Derfor er fradraget ikke aktuelt
Når CS medlemmer får fri kost af forsvaret ved øvelser, internatarrangementer, skydelejre og sejlads med skibskost, har CS lavet en aftale om, at der herudover ydes et skattefrit beløb pr. døgn. (Det beløb er 117,75 kr. i 2015 og 119,25 kr. i 2016)

CS medlemmer får således automatisk 117,75 kr. skattefrit ved fri kost (2015-sats), og det har ca. 3 gange større værdi for dig end det omtalte fradrag på samme beløb.

Som CS medlem skal du altså ikke gå ind og tage det fradrag, medierne beskriver, da de gældende aftaler allerede er bedre for dig.

Fradrag når du selv køber kosten
Når CS medlemmer får udbetalt time/dagpenge eller MUG, og selv køber alle måltider, er der andre fradrag at hente. (Se cs.dk)

Læs mere om fradrag på CS’ sider om skat på cs.dk