Hjem Centralforeningen for stampersonel

Fradrag til småfornødenheder ikke aktuelt for CS medlemmer

Et meget omtalt fradrag til småfornødenheder er ikke aktuelt for CS medlemmer, når de er på rejse for forsvaret. Læs her hvorfor

Tirsdag 01/12 2015 - Økonomi

Af Kenneth Skov Jensen

CS har fået en række henvendelser fra medlemmer, der spørger, om de har mulighed for at tage et fradrag til småfornødenheder, når de har arbejdsdage så langt væk fra egen bopæl, at de ikke kan nå hjem igen samme dag. (umulighedskriteriet)

Fradrag til småfornødenheder ikke aktuelt for medlemmer.

Derfor er fradraget ikke aktuelt
Når CS medlemmer får fri kost af forsvaret ved øvelser, internatarrangementer, skydelejre og sejlads med skibskost, har CS lavet en aftale om, at der herudover ydes et skattefrit beløb på 25% af Ligningsrådets sats det aktuelle år.

CS medlemmer får således automatisk et skattefrit beløb på 25% af Ligningsrådets sats det aktuelle år.

Som CS medlem skal du altså ikke gå ind og tage det fradrag, medierne beskriver, da de gældende aftaler allerede er bedre for dig.

Fradrag når du selv køber kosten
Når CS medlemmer får udbetalt time/dagpenge eller MUG, og selv køber alle måltider, er der andre fradrag at hente. (Se cs.dk)

Læs mere om fradrag på CS’ sider om skat på cs.dk