Hjem Centralforeningen for stampersonel

Så er sammenlægningen en realitet

Ved en ekstraordinær kongres i går eftermiddag, blev det endeligt besluttet, at Søværnets Konstabelforening, SK, sammenlægges med CS. Selve sammenlægningen sker efter nytår.

Fredag 04/12 2015 - CS

Af Helle Kolding & Hanne Hansen

Forud for den endelige beslutning har SK holdt såvel medlemsmøder som en god dialog med medlemmerne via facebook, og SK-formand Ib Skoubo fortæller, at debatten i overvældende grad har været positiv over for en sammenlægning af SK og CS. Et par af møderne har også haft deltagelse af CS-formand Jesper K. Hansen, der yderligere kunne supplere med oplysninger om CS og CS holdninger og synspunkter.

På selve den ekstraordinære kongres gennemgik Ib Skoubo så det konkrete forslag om en sammenlægning, og de fremmødte fik svar på deres mere uddybende spørgsmål om indholdet i aftalen. Nogle bestyrelsesmedlemmer var på grund af deres arbejde forhindret i at møde op, men havde via brev tilkendegivet deres tilsagn om sammenlægningen. Og den endelige afstemning blev således enstemmigt vedtaget.

-Jeg er glad for, at medlemmerne har taget positivt imod vores forslag, siger formand for SK Ib Skoubo og fortsætter:
-Vi arbejder på, at fusionen kan være gældende fra 1. januar. Alle medlemmer vil få direkte besked om, hvad sammenlægningen betyder for dem. Udgangspunktet er, at vi i foreningen håndterer overflytningen, og det enkelte medlem skal som sådan ikke foretage sig noget. Mulighederne for at give det enkelte medlem den bedste service har været i fokus i den proces, som vi i SK satte i gang for nu snart et år siden. Udfordringerne som ansat i forsvaret bliver større og større. Ved at samle ressourcerne i én fagforening vil vi stå stærkere, slutter han.

Beslutningen glæder også CS-formanden, der hilser de nye medlemmer velkommen i CS, og han er enig med Ib Skoubo i, at den fælles organisation vil stå stærkt fremover.