Hjem Centralforeningen for stampersonel

I Sverige vil de have værnepligten tilbage

Sverige mangler akut soldater, og et stort flertal af svenskerne vil genindføre værnepligten for at hjælpe rekrutteringen på vej

Tirsdag 05/01 2016 - NATO | Af Kenneth Skov Jensen

Hele syv ud af ti svenskere ønsker at genindføre værnepligt i Sverige.

Det skriver den svenske avis Dagens Nyheter, som har tallene fra en ny måling fra et svensk analysefirma. Analysen viser også, at 87 pct. ønsker, at værnepligten skal gælde for både mænd og kvinder.

Sverige afskaffede værnepligten i 2010, men siden har Sverige oplevet enorme problemer med at rekruttere til forsvaret. Dagens Nyheter skriver, at der i dag mangler 7.500 soldater fordelt over hele forsvaret. 

Det svarer til cirka halvdelen af hele Sveriges forsvar, og hullerne fyldes af tidligere værnepligtige, men de er ude af træning og er i virkeligheden blot ”papirsoldater”, som kritikere ifølge avisen kalder dem. Afskaffelsen af værnepligten kritiseres derfor også for at være en langt dyrere løsning end forventet.

Også Sverige har de seneste år udsat forsvaret for store besparelser, som har medvirket til problemerne for rekrutteringen.

En kommission nedsat af regeringen er nu ved at undersøge, om Sverige kan genindføre et system af værnepligtige og professionelle, som vi kender det fra Danmark.

Godt rekrutteringsgrundlag
Herhjemme har diskussionen om værnepligten kørt i årevis, og flere partier har løbende meldt ud, at også Danmark burde afskaffe ”den dyre” værnepligt og i stedet gøre forsvaret udelukkende professionelt.

Andre partier har været uenige, blandt andet med henvisning til, at værnepligten er et uvurderligt rekrutteringsgrundlag for forsvaret. Det samme har hele tiden været CS’ holdning.

- Værnepligten har altid været et vigtigt og effektivt rekrutteringsgrundlag for forsvaret. Samtidig er værnepligten med til at understøtte, at forsvaret har mulighed for at rekruttere fra alle dele af samfundet. Det har stor værdi og er med til at forankre forsvaret i samfundet, siger CS formand Jesper K. Hansen i dag på baggrund af den svenske nyhed.

I det gældende forsvarsforlig for 2013-2017 blev partierne da også enige om at fastholde værnepligten, men at den blev tilpasset forsvarets behov. Det betød, at antallet af værnepligtige blev reduceret fra 5.000 til 4.200 gældende fra 2012.

Partierne aftalte i samme forlig, at værnepligten skulle fastholdes i hvert fald indtil 2020.

Det siger analysen

Der er et forslag om at genindføre en form for værnepligt i Sverige. Anser du det for et godt eller et dårligt forslag?

Godt forslag: 72 pct.
Hverken eller: 7 pct.
Dårlige forslag: 16 pct.
Ved ikke: 4 pct.

Hvis værnepligt genindføres i Sverige, skal den så gælde både mænd og kvinder eller synes du ikke om det?

Ja, værnepligt skal kunne gælde for både mænd og kvinder: 87 pct.
Nej det synes jeg ikke om: 9 pct.
Ved ikke: 4 pct.

Kilde: Ananlysefirmaet DN/Ipsos og Dagens Nyheter