Hjem Centralforeningen for stampersonel

CS formand: Et økonomisk løft til forsvaret er nødvendigt

Tirsdag 01/03 2016 - Politik | Af Helle Kolding

Når den amerikanske ambassadør i avisen Berlingske fastslår, at de europæiske lande bør stoppe nedskæringerne i deres forsvarsbudgetter og i stedet reinvestere, så er det en opfordring, som CS formand Jesper K. Hansen i høj grad støtter.

-Vi kan ikke forlange, at USA hele tiden skal blive ved med at rage kastanjerne ud af ilden for os i Europa. Vi må selv tage ansvar, og med de mange begivenheder der truer vores sikkerhed både fjernt fra vore egne grænser men også tættere på, så er det uhyre vigtigt, at vore politikere er deres ansvar bevidst, og at vi også er med til at yde vores bidrag, påpeger Jesper K. Hansen.

I øjeblikket bruger Danmark 1,2 procent af bruttonationalproduktet til forsvarsudgifter, og det er et pænt stykke fra de 2,0 procent NATO opfordrer til at hvert medlemsland bruger til den fælles sikkerhed.

-NATO er Danmarks garant for et fælles værn mod ydre fjender. Derfor er det også vigtigt, at Danmark og de øvrige medlemslande yder den maksimale støtte til dette fællesskab. Jeg hører forsvarschefen sige, at han er overbevist om, at det kommende forsvarsforlig vil indebære ’et lidt større forsvar’. Jeg er enig med forsvarschefen i, at det er en politisk beslutning, og derfor skal min opfordring være, at politikerne virkelig tager den amerikanske opfordring op, og giver det økonomiske løft, der skal til for også at sikre, at Danmark fremover har et effektivt og solidt forsvar, der kan yde sit bidrag til den fælles internationale forsvarsalliance, siger Jesper K. Hansen.

-Den danske økonomi er presset fra mange sider. Det er vores sikkerhed også, og derfor er det vigtigt, at vi bakker op om USA’s mål; at gøre NATO til en alliance, der er parat til at tage sig af de mange nye trusler, vi møder udefra. En stærk alliance er Danmarks sikkerhed, og sikkerhed koster, slutter Jesper K. Hansen.