Hjem Centralforeningen for stampersonel

Forsvaret er ikke en hovsa-løsning

Politiet er presset. Overarbejdspuklen er vokset til skyhøje tinder, ikke mindst på grund af en enorm arbejdsbyrde forårsaget af øget terrorberedskab med mange bevogtningsopgaver og indsats ved grænserne,hvor rigtig mange asylansøgere kræver opmærksomhed.

Tirsdag 12/04 2016 - Politik

Hvad gør politikerne så for at aflaste politiet? De foreslår at indsætte forsvaret, og straks tegner der sig et flertal for den idé.

Det er dybt bekymrende. Ikke fordi at forsvaret ikke også ville kunne magte den form for opgave. Det danske forsvar er veluddannet og fleksibelt. Det beviser vi hver dag som indsat ude i verden.
Målrettet uddannelse og træning af Politiet og under deres ledelse vil forsvaret være i stand til at aflaste Politiet. Eksempelvis har vi også militærpolitiet, der netop er trænet til at udføre politiopgaver såsom registrering og bevogtning.

Min bekymring, der faktisk også er både en skuffelse og en klar frustration, går udelukkende på, at det er dybt bekymrende at konstatere, at politikerne ikke aner, hvad de taler om, når de så hurtigt og uimodsagt kan enes om; Så indsætter vi forsvaret.

Forsvaret er nemlig præcis i den samme situation som politiet. Her hober merarbejdspuklen sig også op i voldsom grad, og hver eneste soldat er rent faktisk optaget af dagligt arbejde i internationale missioner eller herhjemme i det nationale beredskab. Hvis en gruppe soldater pludselig skal samles for at løse politiopgaver, hvad er det så, de IKKE skal løse i stedet? Og hvilke konsekvenser vil det få?

Forsvaret er ikke en hovsa-løsning.
Politikernes udmelding viser to ting. Dels at politikerne tilsyneladende ikke taler sammen i egne partier, og dels at de overhovedet ikke er klar over forsvarets situation. Forslaget om at erstatte politifolk med soldater er opstået blandt politikere, der ikke til daglig beskæftiger sig med forsvarspolitik. Men havde de talt sammen med deres kolleger, de forsvarspolitiske ordførere, inden de kom med forslaget, havde de måske –og forhåbentligt fået et andet indtryk af virkeligheden.

I denne virkelighed skal der ikke laves en kortsigtet hovsaløsning. Danmark står over for dybt alvorlige og meget reelle udfordringer i det nationale beredskab, hvad enten det gælder politi eller forsvar. Det kan heller ikke være et ønske fra os soldater, at der er svært bevæbnede soldater i danske gader. At tænke sig svært bevæbnede soldater ved den lille havfrue er ikke et fremtids scenarie, der er ønskeligt. Vi må dog anerkende, at Europa står i en ny virkelighed, hvor truslen kræver kvalificerede politiske løsninger og nytænkning.

Udfordringerne omkring terrortrusler og flygtningestrømme i Europa tårner sig op. Det kræver en gennemgående og langsigtet plan, hvor mål og midler i høj grad er nødt til at følges ad. Det kan godt være, at denne plan så inkluderer forsvaret, herunder også hjemmeværnets ressourcer og muligheder, men planen må og skal være gennemarbejdet grundig og frem for alt langsigtet. For der er ingen hurtig løsning. Vi taler jo ikke om fjorten dages akut nødhjælp eller udfordringer, der er afsluttet om to måneder.

Min klare opfordring til jer politikere er derfor, at I sætter jer sammen med det samme og får udarbejdet en langsigtet og gennemgribende plan, hvor målet vil stå i direkte forbindelse med midlerne. Skal udfordringerne løses, kræves der også flere ressourcer, herunder flere medarbejdere og flere penge til både uddannelse, personale, materiel og opgaveløsninger. Samt måske en hel ny gennemgang og planlægning af hele det nationale beredskab. Der er ingen lette genveje i det her. Det er dybt alvorligt og kræver både handling, men så sandelig også planlægning og frem for alt fornuft. Og det eneste fornuftige her er en bæredygtig langsigtet plan, som involverer hele det nationale beredskab.