Hjem Centralforeningen for stampersonel

CS: Ytringsfrihed er essentiel - også i uniform

Forsvarsministeren ønsker ikke, at ansatte i forsvaret ytrer personlige holdninger, når de er i uniform, men formanden for CS pointerer, at der skal være plads til egne meninger -også i det militære arbejdstøj

Mandag 27/06 2016 - Politik | Helle Kolding

Ytringsfriheden er ukrænkelig. Alle har lov til at have en mening og en holdning og til at give udtryk for samme. Det understregede forsvarsminister Peter Christensen, da han forleden var kaldt i samråd i forsvarsudvalget netop omkring ytringsfrihed i forsvaret.

Denne tolkning er formand for CS Jesper K. Hansen helt enig i. Til gengæld ophører enigheden, når det gælder hvor og hvordan ytringsfriheden kan praktiseres.

Forsvarsministeren gjorde det nemlig helt klart på mødet, at ansatte i forsvarets skal give deres egen personlige ytringer til kende som privatpersoner og ikke som repræsentanter for forsvaret. Det vil sige, at når ’Jens’ eller ’Lise’ udtaler sig, skal det ske i civil. Medmindre det er en ytring, der er clearet af med Værnsfælles Forsvarskommandos Kommunikationssektion.

Peter Christensen præciserede flere gange, at private ytringer og holdninger ikke må ske i uniform.

Samtidig opfordrede han alle forsvarets ansatte til at deltage i den offentlige debat, når som helst lejlighed måtte byde sig, dog igen som privatpersoner.

 -Vi gør det enklere, når vi gør det klart, at udtaler man sig på egne vegne, så har man ikke uniform på, fastslog ministeren.

En konklusion CS formand Jesper K. Hansen absolut ikke deler.

-Jeg mener, at det er essentielt, at forsvarets ansatte har ret til at udtale sig -og give deres mening til kende, også når de er iklædt deres arbejdstøj. Også selvom deres holdning eller udtalelser går imod de synspunkter eller interesser, forsvarets ledelse og forsvarsministeriet måtte have. Alle står til ansvar for egne holdninger lovmæssigt, men de skal have lov til at udtrykke sig, siger Jesper K. Hansen og han fortsætter;

-Hvis pressen kontakter en soldat for eksempelvis at spørge ind til hans arbejdsvilkår eller opgaver, er det jo ikke den civile Jens Jensen, han spørger, men derimod konstablen eller sergenten, og skulle Jens så kun have lov til at udtale det, hvad forsvarets ledelse har besluttet han skal sige, så er det jo helt urimeligt.

Jesper K. Hansen er helt sikker på, at den enkelte medarbejder i forsvaret sagtens selv kan vurdere, hvorvidt hans eller hendes udtalelser er til risiko for landets sikkerhed eller giver problemer med forsvarets samarbejdspartnere, og at personlige holdninger og synspunkter sagtens kan forenes med at udtale sig på arbejdspladsen eller i arbejdstøjet.

-Det er vigtigt, at vi bevarer den evne til og mulighed for at tænke selv og have en mening om tingene, som vi danskere og danske soldater jo er både kendte og respekterede for også ude i verden. Det er en fundamental del af hele vores opdragelse og demokrati, påpeger Jesper K. Hansen.

-Derfor vil CS også meget gerne bakke ministeren op med hans generelle opfordring til en åben debat og ytringsfrihed, og vi vil meget gerne være med til at udarbejde helt klare retningslinjer for ytringsfriheden i forsvaret. Hvad enten medarbejderen er privat eller i uniform, slutter CS formanden med denne åbne opfordring til dialog mellem ministeren og de faglige organisationer.