Hjem Centralforeningen for stampersonel

Forsvaret forlænger aftale med Forenede Service

Den nye aftale skal løbe frem til januar 2018, hvor både Øst og Vest rengørings -og vedligeholdsaftaler skal i nyt udbud

Onsdag 21/09 2016 - Etablissementer | Helle Kolding

I fem år har virksomheden Forenede Service haft ansvaret for rengøring og vedligehold på Forsvarets etablissementer i Østdanmark. Det har været en aftale med væsentlige bemærkninger under vejs. Blandt andet har Forsvaret flere gange udvist utilfredshed med firmaets løsning af opgaven. Det har betydet øget kontrol med arbejdet, og udløst blandt andet bøder og tilbageholdelse af udbetaling til firmaet inden for de fem år.

Alligevel har Forsvaret nu besluttet at forlænge aftalen med Forenede Service. Det oplyser fagforeningen 3F, der i en artikel i deres fagblad fortæller, at Forenede Service skal stå for blandt andet rengøringen hos Forsvaret i Øst frem til 2018. budgetrammen i aftalen er her i 2016 på 149 millioner kroner.

3F undrer sig over aftalen, fordi Forenede Service (FS) flere gange er blevet dømt i retten, og har ’været involveret i andre problematiske sager’. Blandt andet nævner 3F, at FS har benyttet illegal arbejdskraft, måttet efterbetale løn til medarbejdere og fået dom for ’uretmæssig tilbageholdelse af penge til underleverandør’. Fagforeningen stiller også spørgsmålstegn ved medejeren af virksomheden, Michael Kroghs personlige habilitet fordi han blandt andet er tiltalt for groft skattesvig.

-Det er ikke nyt for os. Vi ved godt, at der er nogle brodne kar i den virksomhed. Men snittet har indtil nu været sådan, at det kan godt være, at Krogh har nogle personlige ting med skatteunddragelse og Bagmandspolitiet, men så længe firmaet var rent, og det de leverede til os, var i overensstemmelse med det, vi har skrevet ind i vores aftaler, så kunne vi ikke sige, at vi ikke kunne lide firmaet, fordi ejeren havde en skattesag kørende, forklar Hans J. Høyer, direktør for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, til 3F.

Den oprindelige aftale mellem FS og Forsvaret skulle løbe frem til april 2017, men er altså nu blevet forlænget på uændrede vilkår. Direktør Hans J. Høyer påpeger også over for 3F, at hvis Forsvaret skulle til at udarbejde nyt udbudsmateriale, ville det blive ’rasende dyrt’.

-Vi skærper nu vores kontrol med firmaet. Hvis vi finder uregelmæssigheder, så har vi en sag, siger direktøren til 3F.

I Vestdanmark har Forsvaret aftaler med virksomheden ISS. Denne aftale løber til januar 2018 og da aftalen med FS nu også udløber i 2018, vil det være muligt for Forsvaret at udbyde begge områder samlet fra samme dato, eventuelt til én leverandør nationalt.

CS Bladet vil meget gerne høre erfaringer fra Øst og Vest omkring rengøringen og vedligeholdelse med mere på Forsvarets Etablissementer. Hvad er jeres oplevelse/erfaringer og jeres hverdag med ordningen?

Skriv til os på mail: kolding@cs.dk

Læs 3Fs artikel: Forsvaret forlænger millionaftale med Forenede Service

Læs 3F's artikel her