Hjem Centralforeningen for stampersonel

CS medlemmer hædret for særlig indsats

To CS medlemmer modtog legater fra Flyvevåbnets Jubilæumsfond for at have gjort en særlig indsats. De blev begge hyldet ved paraden for Flyvevåbnets fødselsdag

Onsdag 05/10 2016 - Flyvevåbnet - Navnestof & Mærkedage | Af Kenneth Skov Jensen

Flyverspecialist Lilian Marianne Pudselykke blev både overrasket og beæret, da hun fik at vide, at hun var indstillet til en særlig hæder. På grund af sin dedikerede indsats som personlig rådgiver i flyvevåbnet gennem de seneste 12 år blev hun hædret med et legat fra Flyvevåbnets Jubilæumsfond. Legatet blev overrakt af Chefen for Flyverstaben Max A.L.T. Nielsen ved en parade for Flyvevåbnets fødselsdag i Karup.

- Det er da en stor ære at få sådan et legat. Ikke så meget for pengene, men det er virkelig et stort skulderklap for mig, siger Lilian Marianne Pudselykke, da hun står med legatet i hånden.

Lilian Marianne Pudselykke arbejder i Helicopter Wing Karup, men har fungeret som rådgiver i Organisationen for Personlig Udvikling siden den blev oprettet i 2004, og arbejder i dag på fuld tid med mistrivsel, stress, konflikter, mobning, kriser og sygdom med dertil relateret sygefravær.

Hun har helt fra starten udvist et helt unikt personligt engagement, som gør, at hun i dag står som rollemodel for rådgiverne og deres virke i Organisationen for personlig Rådgivning og Kollegastøtte(OPRK).

- Hendes indsats betyder, at hun ikke blot støtter kollegaerne, hun bidrager seriøst til, at Forsvaret ikke mister vigtige ressourcer eller får unødige omkostninger ved langtidssygefravær eller afgang, står der i indstillingen til Flyvevåbnets Jubilæumsfond.

- Lilian går helhjertet ind i sagerne, og hun sørger for at følge dem til dørs. Hun arbejder på en særdeles ansvarsfuld måde, som gør, at medarbejderne oplever sig set og hørt, sagde Chefen for Flyverstaben Max A.L.T. Nielsen ved overrækkelsen af legatet.

Max A.L.T. Nielsen er også valgt som formand for Flyvevåbnets Jubilæumsfond, der dog er en privat fond uafhængig af forsvaret. Pengene til fondens legater findes gennem frivillige donationer, og fonden uddeler legater til ansatte der, har ydet en påskønnelsesværdig indsats for flyvevåbnet, eller der som tjenstgørende i flyvevåbnet har ydet sådan en indsats for forsvaret.

I fonden sidder også repræsentanter fra Flyvevåbnets Soldaterforening, reserveofficererne i flyvevåbnet, stampersonellet i flyvevåbnet samt en repræsentant for tidligere tjenstgørende officerer i Flyvevåbnet.

Udover Lilian Marianne Pudselykke skulle flyverspecialist Allan Aabenhuus også have modtaget et legat for sammen med to kolleger at have ydet førstehjælp til de involverede i et voldsomt trafikuheld. Redningspersonalet og politiet gav efter ulykken udtryk for, at soldaternes indsats var yderst professionel. Allan Aabenhuus var dog ikke til stede til at modtage legatet, da han er udsendt i mission.

 

Flyvevåbnets Jubilæumsfond

Fonden ledes af chefen for Flyverstaben, og har repræsentanter fra Flyvevåbnets Soldaterforening, reserveofficererne i Flyvevåbnet, stampersonellet i Flyvevåbnet samt en repræsentant for tidligere tjenstgørende officerer i Flyvevåbnet.

Flyvevåbnets Jubilæumsfond støtter: 

  • personer eller institutioner, der har ydet en påskønnelsesværdig indsats for Flyvevåbnet, eller der som tjenstgørende i Flyvevåbnet har ydet sådan en indsats for Forsvaret.
  • personer eller institutioner, der virker til gavn for Flyvevåbnets anseelse i Danmark såvel som i udlandet, eller bidrager til øget forståelse for Flyvevåbnets rolle i totalforsvaret.
  • studier og udgivelser af publikationer om luftmilitære emner.