Hjem Centralforeningen for stampersonel

Har du fået brev om ændring af pligtig afgangsalder?

Nogle CS Medlemmer modtager i disse dage brev om en ændring af deres lavere pligtige afgangsalder. Læs hvorfor her

Torsdag 13/10 2016 - CS - Forsikring & Pension | Af Kenneth Skov Jensen

CS militære medlemmer med lavere pligtig afgangsalder født 1. januar 1963 eller senere modtager i disse dage brev om en ændring af deres lavere pligtige afgangsalder.

Brevet har givet en del forvirring, da flere har fået den opfattelse, at der er tale om en ny ændring.

Der er dog ikke tale om en ny ændring.

Ændringen er sket som konsekvens af, at Folketinget over flere omgange har hævet folkepensionsalderen. Først med den store velfærdsreform fra 2006 og herefter med tilbagetrækningsreformen i 2011, hvor pensionsalderen blev hævet yderligere, så alle født efter 1. januar 1963 først kan gå på folkepension, når de fylder 68 år. Det har politikerne besluttet, fordi vi lever længere og derfor skal arbejde længere. 

Dette har også haft indflydelse på den pligtige afgangsalder. Det lykkedes ved Overenskomstforhandlingerne i 2013 at afværge en yderligere fremrykning af den lavere pligtige afgangsalder, som finansministeriet ellers krævede. Det blev i stedet aftalt mellem parterne, at den lavere pligtige afgangsalder fremadrettet ville ligge fem år før folkepensionsalderen.

I slutningen af 2015 besluttede Folketinget så igen at fremrykke pensionsalderen, hvilket samtidig fik indflydelse på den lavere pligtige afgangsalder, der fulgte med.

I følgende tabel ses pensionsalderen og den lavere pligtige afgangsalder opdelt efter fødselsår:

Personer født

Pligtig afgangsalder

Folkepensionsalder

Antal år med pension i CS-regi inden folkepensionsalder opnås

Før 01.01. 1959

60 år

65-67 år

5-7 år

01.01-30.06 1959

60½ år

67 år

6½ år

01.07-31.12 1959

61 år

67 år

6 år

01.01-30.06 1960

61½ år

67 år

5½ år

01.07.1960-31.12.1962

62 år

67 år

5 år

01.01.1963-31.12.1966

63 år

68 år

5 år

01.01.1967 eller senere*

63 år + evt. regulering

68 år
+ evt. regulering

5 år

 

 

 

 

* I 2020 vil man igen gå ind og se på levetidsudviklingen, og hvis den fortsat viser, at den danske befolkning lever længere og længere, vil folkepensionen reguleres yderligere.

Som det ses af tabellen, kan der komme nye ændringer for dem, der er født 1. januar 1967 eller frem, hvis Folketinget beslutter at hæve den generelle folkepensionsalder. En sådan beslutning vil samtidig hæve den pligtige afgangsalder.

Der er samtidig vigtigt at notere, at alle der tillægges et år og nu først har pligtig afgangsalder på 63 år fortsat vil få tillagt op til 10 år pensionsmæssigt.

Spørgsmål?
Giver ovenstående anledning til spørgsmål, er man velkommen til at kontakte Torben Bratved på e-mail: tb@cs.dk eller telefon: 36 90 89 33