Hjem Centralforeningen for stampersonel

Har du deltaget i SABER STRIKE 2016 (WHITE SWORD)?

Der er sket fejl i ydelsesformerne for dem, der har deltaget i WHITE SWORD 2016. Læs her, hvad der sker i sagen nu

Mandag 17/10 2016 - Arbejdssager - Hæren - Øvelser

I juni deltog Hæren i øvelsen SABER STRIKE 2016 (WHITE SWORD) i Litauen i og omkring Rukla.

I forbindelse med øvelsen er der tilsyneladende sket fejl i de ydelsesformer, der er blevet registreret for de forskellige enheder og enkeltpersoner.

CS har i forskellige sammenhænge været i dialog med både VFK/Hærstaben og FPS og et større udredningsarbejde for de berørte medarbejdere er i gang.

I overordnede træk burde den korrekte registrering afspejle følgende:

  1. Under deployering/redeployering til og fra indsatsområdet/garnisonen er man på tjenesterejse og der optjenes/registreres arbejdstid
  2. Fra tidspunktet hvor øvelsen indledes og indtil tidspunktet hvor øvelsen ophører, registreres ”øvelse”. Så vidt CS er orienteret, var øvelsesperioden fra d. 15. til d. 20. juni. (Begge dage inklusive)

Alle deltagende myndigheder skal melde tilbage til 2. brigade inden 31. oktober 2016.

I CS’ optik er det i alles interesse, at der skabes et samlet overblik over de arbejdsmæssige forhold inden eventuelle korrigerende tiltag iværksættes.

Derfor er CS indstillet på at afvente denne udregning. CS har dog stillet som forudsætning, at de ansatte holdes skadefri (økonomisk og arbejdstidsmæssigt), såfremt de har afspadseret eller har fået udbetalt forkerte ydelser i perioden fra gennemførelse af White Sword, og til der er indgået aftale om korrigerende handlinger i overensstemmelse med ovenstående.

CS har ligeledes forbeholdt sig retten til efterfølgende at rejse eventuelle sager i forhold til arbejdsmiljøloven og/eller arbejdstidsaftalen, såfremt det viser sig, at der er foretaget overtrædelser af disse.