Hjem Centralforeningen for stampersonel

Tal for merarbejde viser kun toppen af isbjerget

Tallene for merarbejde er ikke dækkende for den samlede belastning, der i disse år ligger på forsvarets ansatte.

Tirsdag 18/10 2016 - CS - Fagligt - Politik | CS fornand Jesper K. Hansen

TV MIDT/VEST kører i disse dage historien om merarbejdet i Forsvaret, hvor Forsvarsministeren har afvist, at mængden skulle være så voldsom, som tv-stationen skriver.

Vi kan ikke undgå over- og merarbejde i en så dynamisk og uforudselig arbejdsplads som forsvaret. Så langt er CS formand Jesper K. Hansen enig med Forsvarsministeren.
Ministeren har også ret, når han siger, at merarbejde udgør godt 200. mio. kr. årligt, men tallet dækker ikke over hele billedet af den arbejdstid, forsvarets ansatte leverer ud over de 37 timer om ugen, de er ansat til.

Tallene for merarbejde viser kun toppen af isbjerget og er ikke dækkende for den samlede – og alt for store – belastning, der i disse år ligger på forsvarets ansatte.
For merarbejde i forsvaret er ikke kun den lønkode, der hedder merarbejde. Det indebærer eksempelvis også øvelsesaktiviteterne, som virkelig tærer på de ansatte.

 

Reelt merarbejde i FSV 2015
Create your own infographics

 

Billedet for det samlede, reelle merarbejde har desværre ligget på statens højeste niveau i flere år, og det dækker over en vedvarende, systematisk og nødtvungen brug af merarbejde for at løse forsvarets operative opgave.

Der ER IKKE sammenhæng mellem mål og midler, men opgaven bliver løst med merarbejde af loyale ansatte. Det går ud over sundhed og familieliv og i sidste ende også forsvarets opgaveløsning. Det er et problem, der skal gøres noget ved nu.