Hjem Centralforeningen for stampersonel

Har du overvejet FE?

Forsvarets Efterretningstjeneste har et stort behov for ansatte med militær baggrund. Og har man lysten, er det en arbejdsplads med gode muligheder for at udvikle sig, lyder det fra et af CS’ militære medlemmer, der har taget springet over.

Torsdag 27/10 2016 - Specialkorps - Tjenestesteder | Kenneth Skov Jensen

Mange militære befalingsmænd har sikkert overvejet, hvordan det ville være at arbejde i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE). Og faktisk er befalingsmænd med militær baggrund i høj kurs i FE, lyder det fra den nye chef, som håber at kunne lokke flere erfarne militære kolleger til.
- De militært uddannede kolleger er i besiddelse af en procesforståelse og en strukturel tankegang, som f.eks. medarbejdere fra min egen faggruppe ikke nødvendigvis besidder i samme grad. Og lige præcis for FE gælder jo desuden det, at de med deres militærfaglige baggrund kan byde ind med en viden og en indsigt om forsvaret, som vi er afhængige af. Og så sker der noget unikt i mødet mellem forskellige tilgange, siger chef for FE Lars Findsen.
Har man lysten, så er der mange muligheder i FE, lyder det fra et af de militært ansatte CS medlemmer, der for efterhånden mange år siden skiftede fra søværnet til FE.
- En af de store fordele er muligheden for intern jobrotation, så man kan arbejde med forskellige specialer, og så er der gode muligheder for at uddanne sig inden for nogle meget spændende områder, siger Kim, der for år tilbage skiftede søværnet ud med FE.
Han er enig i, at der er et stort behov for de militære ansatte i FE.
- Os med militære baggrund er et rigtig vigtigt bidrag, til de civile analytikere vi har. FE har brug for militærfaglig viden og ledererfaring, og det kommer den militære mellemleder med, siger Kim.
For CS’ militære gruppe fremhæver Kim særligt muligheden for et karriereforløb i FE, der eksempelvis gør det muligt at avancere til chefsergent i FE.
- Er man interesseret i et karriereforløb, er FE en glimrende mulighed. Her spiller ens rang ikke så stor en rolle som i resten af forsvaret. Du bliver i højere grad målt på din faglighed, siger han.

Fra Søværnet til FE 
Kim startede i Søværnet i 1977, og han har siden gjort sejlende tjeneste på forskellige enheder, der med hans egne ord ”alle sammen er lagt op nu”.
Efter flere perioder på Grønland, en håndfuld år på Søværnets Signalskole og en periode på Færøerne på fire år åbnede sig en mulighed i FE i 1998.
Siden har han siddet i en række forskellige stillinger, hvor størstedelen af tiden er gået med at specialisere sig som analytiker i antipirateri-operationerne ved Østafrikas kyst. I dag er han skiftet til et nyt analyseprojekt, som har til opgave at implementere en ny analyseplatform i hele FE.

Mulighed for at specialisere sig 
Antallet af militære ansatte i FE er i dag kun ca. 14 pct., og udover de militære ansatte i vagten, så anvendes befalingsmændene i FE typisk til analyse, i administrationen og inden for særlige sikkerhedsrelaterede og militærfaglige områder.
En stilling som analysesagsbehandler kan søges af de fleste, og man skal i dag heller ikke længere som minimum være seniorsergent for at kunne søge.
- Og man behøver ikke være computergeni eller analyseekspert i forvejen for at kunne komme i betragtning. Folk kommer hertil med vidt forskellig baggrund, og så leverer FE de nødvendige specialiserede uddannelser. De systemer, man skal arbejde med, giver vi også en god uddannelse i, siger Kim, der selv har uddannet nye folk i netop IT-systemerne.
Dog er det en forudsætning, at man har lysten til at begå sig på skrift. Som analytiker skal der produceres meget skriftligt materiale, som skal leveres opad i systemet og ud til styrkerne i det operative.
- Så gode skriveegenskaber er vigtige, og det er også et plus, hvis man er god til sprog, siger Kim.
Og så skal man være klar til at fralægge sig uniformen i det daglige arbejde. I FE går medarbejderne som udgangspunkt ikke i uniform.
Man skal lige vænne sig til, at systemet ikke er som i resten af militæret. Men det tilpasser man sig meget hurtigt, fortæller Kim, som nyder den grad af frihed under ansvar, et job i FE også medfører.
- Det er klart, at i perioder, hvor der kører operationer, kan der være meget arbejde, fordi folkene i den skarpe ende afhænger af det.

Kræver noget personligt 
Et helt naturligt spørgsmål er, hvad man som ansat i en efterretningstjeneste må ofre. Og man skal være indstillet på, at ens verden bliver lidt mindre, lyder det fra Kim. For man kan ikke på samme måde tale med familie og venner om sit job, og man kan ikke være så aktiv på sociale medier.
Man skal i det hele taget være noget mere privat end den gennemsnitlige dansker og kunne arbejde med højere klassificeret materiale.
- Det er selvfølgelig en udfordring, man må gøre op med sig selv. Nogle gange kan man jo godt have noget, man gerne vil snakke om, men det kan man ikke. Når man går ud af porten, er man nulstillet. Der er også en del rejseaktivitet, og det er ikke altid, man kan fortælle, hvor man rejser hen, og hvad man skal, siger Kim.

Det er bare at søge 
Inden for den næste fire år afgår en håndfuld militære kolleger, som skal på pension. Blandt andre Kim selv, der går fra i 2018. Derfor håber han, at kolleger fra de militære værn vil søge stillingerne og føre stafetten videre.
- Vil man ind i en spændende og lidt anderledes militær verden, så er det FE. Det er en foranderlig arbejdsplads, fordi situationen i verden ændrer sig hele tiden. Det handler bare om at turde søge. Der sidder mange ude i det operative, som har evnerne, siger Kim.

Meget mere end at bekæmpe terror

Forsvarets Efterretningstjeneste har tre hovedopgaver. Det er landets udenrigs- og militære efterretningstjeneste, landets militære sikkerhedstjeneste og national IT-sikkerhedsmyndighed.
FE indhenter, analyserer og formidler oplysninger om forhold i udlandet af betydning for Danmark og landets interesser. Det skal medvirke til at skabe det bedste grundlag for den danske udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik og for at medvirke til at forebygge trusler mod Danmark og danske interesser, herunder trusler mod Forsvaret.

Militære medarbejdere i FE

6 pct. af medarbejderne er militære befalingsmænd og konstabler 
8 pct. af medarbejderne er militære officerer

Anonymitet

Af hensyn til sikkerheden for FE’s medarbejdere og tjenestens opgaver og kapaciteter fremgår Kim kun med sit fornavn.