Hjem Centralforeningen for stampersonel

Nyt domicil klar til efteråret 2017

Når forsvarets politiske og militære ledelse flytter sammen næste år, bliver det i en bygning med masser af nyt, men også med respekt for det klassiske, traditioner og et militært islæt.

Onsdag 09/11 2016 - Etablissementer - Forsvarsledelse | Helle Kolding

Lidt over 100 år på bagen har den store markante rødstensbygning på Holmens kanal med direkte udsigt til både Nationalbanken, Christiansborg slot og ikke mindst statuen af søhelten Niels Juel. Hjørneejendommen har selv huset både en Forsikringsgigant og en svensk bank, og inden for en overskuelig fremtid bliver bygningen domicil for Forsvarets øverste ledelse. Både politisk og militært.
Om ganske kort tid går håndværkerne i gang med at finpudse og ombygge bygningens indre, så der bliver kontorer til både ledelse og administration, og her skal både den tidligere forsvarskommando, nu Værnsfælles Kommando og Forsvarsministeriet være under et tag. Det var et politisk ønske i forbindelse med det seneste forsvarsforlig, og i alt skal der være plads til cirka 400 personer i det nye fælles hus.
Forsvaret har solgt kommandoens nuværende domicil, Kuglegården på Holmen, for lige lidt over en kvart milliard kroner til et privat entreprenørfirma, og man vil næppe heller komme til at savne en ny myndighed, der vil overtage forsvarsministeriets nuværende bygning på hjørnet af Holmens kanal og Ved Stranden. Flere andre ministerier har allerede vist interesse.
Med ønsket om at samle både kommando og ministerium under et tag, opstod behovet for et større domicil, det fandt man altså bare et stenkast væk. 
- Det skulle være et sted, hvor der var plads til de nødvendige medarbejdere, hvor der kan opretholdes den nødvendige sikkerhed, og så skulle det også ligge tæt på Christiansborg, fortæller souschef og tovholder på projektet, Morten S. Petersen, der har sit kontor i det nuværende ministerium. 

Langt til Borgen
Salgsprisen på den gamle ’Hafniabygning’ lød på 225 millioner kroner plus moms, men dertil kommer så yderligere udgifter til renovering og ombygning, samt særlige sikkerhedsmæssige foranstaltninger. Umiddelbart lyder ’rygterne’ på, at alene det at sikre bygningen vil koste et trecifret millionbeløb, men officielt er der ingen udmelding. Mange i Forsvaret spurgte sig selv, hvorfor det nye ministerium-kommando ikke kunne samles på Kuglegården, for der var da god plads, men her er det især afstanden til Christiansborg, der var den store hindring.
- Kuglegården ville også kræve en renovering og ombygning for at kunne huse begge parter, så man har skønnet, at alt i alt var ’Hafniabygningen’ den bedste løsning, påpeger Morten S. Petersen.
Med nyerhvervelsen kom også en række nye opgaver. For her stod man med en bygning, der skulle indrettes, som et helt nyt og brugbart domicil, og der er ikke overladt noget til tilfældighederne. Lige fra farverne på væggene til indretningen af kontorer og øvrige lokaler.
Selvom ’Hafniabygningen’ er i god stand og rummer en række smukke og detaljerede interiører, skal der jo laves en del, når ikke alene to myndigheder, men også cirka 400 mennesker skal samles på stedet og have hver deres områder og faciliteter. Eksempelvis skal der nu laves åbne kontorer til hovedparten af medarbejderne.
- Det bliver nok den største omvæltning for mange, for de er jo vant til både i Kuglegården og ministeriet af have mange små kontorer med døre til at lukke, og nu skal der være mere åbne miljøer, indrømmer Morten S. Petersen, men formålet med de åbne miljøer er at skabe arbejdsmiljøer, som understøtter løbende sparring og videndeling - også på tværs af faggrænser.

Den daglige velvære
Derfor skal det også gøres så brugbart og rigtigt fra starten som muligt. Souschefen lægger ikke skjul på, at netop arbejdet med arkitekterne har taget -og tager lang tid. Men det er netop for at få det hele til at lykkes bedst muligt for alle parter. Her betyder lysfald og farver også meget for den daglige velvære.
En lille udfordring bliver også parkeringen. Men sådan er det jo i København midtby. Der er kun et begrænset antal parkeringspladser. Sådan er det også ved det gamle ministerium, mens Kuglegården   havde mange parkeringsmuligheder. Til gengæld er der mange offentlige transportmidler i umiddelbar nærhed af det nye domicil. Både busser og metro.
Officielt skal bygningen stå indflytningsklar til september/oktober 2017 og udover selve arbejdet i bygningen, skal der også købes nyt inventar, der passer til lokalerne og trækkes kilometervis af kabler til al den teknik, der bliver behov for. En brugergruppe er nedsat og stærkt involveret i arbejdet med indretningen. Man har valgt et klassisk design, men dog også med en tvist af lidt moderne nytænkning. Noget bliver også genbrugt fra Kuglegården. Forsvaret har eksempelvis noget glasudsmykning, der skal med til det nye sted og en del malerier mm.
- Vi har også valgt, at væggene det nye sted ikke kun skal være farver, men også fotostater, og så vil der blive brugt kantbånd, der ligner medaljebånd (sildebjælker.red.), forklarer Morten S. Petersen.
Souschefen har travlt, for der er endnu en del møder og mange detaljer, der skal på plads, inden ministerium og forsvarskommando kan flytte sammen overfor statuen af Niels Juel.
- Den største udfordring her og nu er tiden, men det skal nok lykkes, smiler Morten S. Petersen overbevisende.