Hjem Centralforeningen for stampersonel

Godt nyt at konstabler og sergenter kan beholde kontrakt

Det er en tiltrængt god nyhed, at forsvaret nu lader konstabler og sergenter beholde muligheden for at blive tjenestemænd, når de skifter hovedfunktionsniveau, mener CS formand

Søndag 20/11 2016 - CS - Fagligt | Af Kenneth Skov Jensen

Forsvarsministeriets Personalestyrelse har nu officielt meldt det ud

Overenskomstansatte konstabler på langtidskontrakt, der ønsker at blive sergenter, vil fortsat have mulighed for at blive tjenestemænd, hvis de er ansat inden 1. september 2014, hvor tjenestemandsansættelsen blev afskaffet.

Det samme gælder sergenter, der ønsker at blive officerer, og er ansat på en langtidskontrakt inden 1. september 2014 med mulighed for tjenestemandsansættelse.

Positiv nyhed
Det er en meget positiv nyhed, mener CS formand Jesper K. Hansen.

For det har været en direkte stopklods for, at konstabler lod sig uddanne til sergenter, og at sergenter lod sig uddanne til officerer, fordi det samtidig betød farvel til muligheden for tjenestemandsansættelse for de ansatte, der skiftede hovedfunktionsniveau.

- Det er en tiltrængt god nyhed. Nu kan vi endelig få gang i den interne rekruttering, siger CS formand Jesper K. Hansen, der gerne vil takke Forsvarsministeren for at handle hurtigt.

- Det her emne har CS løftet over for Forsvarsministeriet mange gange uden resultat. Derfor løftede jeg det for ministeren på mit seneste møde med ham, hvor han fortalte, at han ville gå videre med det. Det er så sket nu, og det er rigtig godt, siger Jesper K. Hansen.

CS formanden henviser her til det møde med Forsvarsminister Peter Christensen, som han også har beskrevet i et indlæg på olfi.dk

- Forsvaret er bekendt med udfordringen. Det har Forsvaret været længe, da det har været et problem, vi har talt om, lige siden forliget blev indgået, og tjenestemandsansættelsen blev afskaffet, som Jesper K. Hansen skrev det.

Læs også: Lad nu de ansatte beholde deres ansættelseskontrakt

Gælder også dem, der har taget springet
CS glæder sig også over, at muligheden for at beholde tilsagnet om muligheden for tjenestemandsansættelse også virker med tilbagevirkende kraft for dem, der allerede har skiftet hovedfunktionsniveau og i den forbindelse er overgået til en ny kontrakt og dermed har givet afkald på deres kontrakt med mulighed for tjenestemandsansættelse.

- Der var jo nogle få, der havde taget springet på trods af den økonomiske regning det er, at sige farvel til en tjenestemandspension. Jeg ved, at det betyder meget for dem, at de nu også bliver inkluderet i den nye praksis, siger Jesper K. Hansen.

 

Sådan ændres praksis:

Konstabler og befalingsmænd ansat i ”10 års perioden” på langtidskontrakt:
Konstabler og befalingsmænd, som blev ansat på langtidskontrakt inden 1. september 2014 kan efter en konkret vurdering bevare adgangen til efterfølgende at overgå til en ansættelse som tjenestemand, hvis de skifter stilling til et andet hovedfunktionsniveau inden for de første 10 års ansættelse.

Ændringen omfatter alle, der blev ansat på langtidskontrakt inden 1. september 2014 og dermed også de konstabler og befalingsmænd, som i den mellemliggende periode i forbindelse med et skifte af stilling til et andet hovedfunktionsniveau, har mistet muligheden for at bevare adgangen til at blive tjenestemand efter 10 års indledende overenskomstansættelse.

Allerede ansatte tjenestemænd:
For allerede ansatte tjenestemænd er der i praksis ingen ændring ved skift af hovedfunktionsniveau. Allerede ansatte tjenestemænd har således som hidtil mulighed for at bevare deres tjenestemandsansættelse efter konkret vurdering ved skift af hovedfunktionsniveau.

I den forbindelse skal det nævnes, at samtlige tjenestemænd (omkring 30 personer), som hidtil har skiftet hovedfunktionsniveau, har bevaret deres tjenestemandsansættelse.