Hjem Centralforeningen for stampersonel

Ny sundhedsforsikring giver bedre dækning

CS har lavet en ny aftale om sundhedsforsikring med TRYG. Det betyder bedre dækning og lavere pris for forsikrede medlemmer

Mandag 19/12 2016 - Forsikring & Pension | Af Kenneth Skov Jensen

CS flytter 1. januar 2017 den kollektive helbredssikring fra PFA til en ny sunedhedsforsikring i TRYG.

Det gælder for alle forsikrede medlemmer af CS inkl. børn og evt. medforsikrede ægtefælle/samlever.

Flytningen betyder bedre dækning og lavere pris for de medlemmer, der har sundhedsforsikring gennem CS.

Alle der i dag har en helbredssikring gennem CS flyttes automatisk til den nye sundhedsforsikring. Du skal altså ikke foretage dig noget.

Har du en helbredssikring i dag, vil du snart modtage brev fra PFA om, at ordningen flyttes. Du vil også modtage brev fra Tryg om, at du nu har en sundhedsforsikring hos dem.

Forbedret sundhedsforsikring
Alle der er omfattet af forsikringen overflytter, pr. 01.01.2017, fra PFA til TRYG, og den opnåede anciennitet medfølger, informationsbrev fra Tryg, vil blive tilsendt alle der er omfattet af forsikringen.

Igangværende behandlinger
PFA helbredssikring kan fortsat benyttes frem til udgangen af december 2016. Igangværende - påbegyndte behandlinger i 2016 kan fortsætte frem til den 31.03.2017, hvorefter Tryg overtager forpligtelsen.

Hvorfor skifter CS til TRYG?
Fra Tryg har vi fået et rigtig godt tilbud, både på pris og på forsikringsdækning, dette skal selvfølgelig komme medlemmerne til gode, derfor skifter vi selskab.

TRYG Sundhedsforsikring - tilbyder
Med TRYG Sundhedsforsikring har du og din familie mulighed for hurtigt behandling på privathospitaler, klinikker og hos speciallæger.

Hvem kan være omfattet
Det kan medlemmer mellem 18 og 60 år fra CS eller HOD samt deres ægtefælle/samlever.

Forsikringen kan herefter fortsætte til 70 år.

Børn tilhørende husstanden vil automatisk være omfattet indtil det 24. år, selvom de ikke bor på samme adresse.

TRYG Sundhedsforsikring omfatter bl.a.

  • operationer og genoptræning
  • kiropraktor – fysioterapeut (behovsbestemt NYT)
  • akupunktur og zoneterapi
  • psykolog og psykiater (behovsbestemt NYT)
  • kun 3 måneders karens på forud bestående lidelser (NYT nedsat karens)
  • Smerte og allergiudredning (NYT)
  • Akut krisehjælp
  • Diætist ved BMI 30 og under 18 (NYT BMI under 18)

Hvad koster forsikringen - (præmienedsættelse)
Sundhedsforsikringen koster pr. måned i 2017 kr. 135,- inkl. børnedækning, og kr. 270,- med ægtefælle/samleverdækning.

Tilmelding og flere informationer vil hurtigst mulig blive lagt på cs.dk

Spørgsmål kan også rettes til
Forsikringskonsulent Kirsten Flindt – mail: kirsten@cs.dk telefon 36 90 89 14