Hjem Centralforeningen for stampersonel

Fra nytår dækker din ulykkesforsikring hele døgnet

Fra nytår forbedres den kollektive ulykkesforsikring, du har gennem CS, så du fremover er dækket både i fritiden og i arbejdstiden

Fredag 25/11 2016 - Forsikring & Pension | Af Kenneth Skov Jensen

Fra 1. januar 2017 ændres ulykkesforsikringen fra fritidsulykkesforsikring til heltidsulykkesforsikring.

Det betyder, uanset om du kommer ud for en ulykke i fritiden eller i arbejdstiden, er du omfattet af CS’ kollektive ulykkesforsikring. (Under mission-  delvis krigsforbehold, kommer Forsvarets særlige erstatning på banen)

Det er lykkedes at sikre den meget bedre ordning for kun 3 kr. yderligere om måneden.

Alle CS medlemmer, der betaler fuldt kontingent, seniorkontingent eller nedsat kontingent er automatisk omfattet af CS ulykkesforsikring og betaler til forsikringen gennem kontingentet.

Forsikringen er tegnet i Tryg, og forsikringssummen er 1.000.000 kr.  med udbetaling fra 5% mén – dobbelt erstatning fra 30% og ved 100% er udbetalingen 2.000.000 kr.

CS får mange spørgsmål omkring dækning vedr. kørsel på motorcykel – jo, der ydes fuld erstatning

Når de nye betingelser og særlige vilkår er endelig udarbejdet, vil de blive lagt på www.cs.dk  under forsikring og medlemsforsikring.

HUSK altid at anmelde din skade til CS, også hvis du anmelder til et andet forsikringsselskab, eller du anmelder en arbejdsulykke.

Skadeanmeldelsen ligger på www.cs.dk under forsikring og medlemsforsikring.

 

Forsikringsspørgsmål kan rettes til

Forsikringskonsulent Kirsten Flindt – mail: kirsten@cs.dk telefon 36 90 89 14