Hjem Centralforeningen for stampersonel

Generel lønstigning pr. 1. april 2017

Den generelle lønstigning pr. 1. april 2017 er beregnet til 1,23 pct. Stigningen vil være at se på din lønseddel for april måned

Fredag 06/01 2017 - CS - OK - Økonomi | Af Kenneth Skov Jensen

Lønudviklingen på henholdsvis det private og det statslige arbejdsmarked er nu opgjort, og den generelle lønstigning pr. 1. april 2017 er herefter beregnet til 1,23 pct.

Stigningen består af dels en aftalt generel stigning på 1,00 pct. og dels udmøntningen af reguleringsordningen med 0,23 pct.

Udmøntningen af reguleringsordningen var i forbindelse med aftale- og overenskomstforhandlingerne i 2015 skønnet til at skulle udgøre 0,70 pct. i år, men det faktiske resultat blev desværre mindre end dette.

Tjenestemandspensionerne vil ligeledes blive reguleret med ovenstående procentsats.

De nuværende generelle lønstigninger blev aftalt ved OK15, hvor parterne blev enige om en aftale, der sikrer statens ansatte – og dermed også CS medlemmer – en generel lønstigning på i alt 4,45 pct. i årene frem til og med 2017.

Næste generelle lønstigning vil ske 1. december 2017, hvor lønne forventes at blive hævet 1,5 pct. yderligere.

De generelle lønstigninger for både det statslige og det private arbejdsmarked aftales altid ved hver ny overenskomst.

Ved spørgsmål kan du kontakte specialkonsulent i CS Rune K. Larsen på tlf. 3690 8925.