Hjem Centralforeningen for stampersonel

Særlig gruppe kan få sag om erhvervsevnetab genoptaget

En dom fra EU tvinger Arbejdsmarkedets Erhvervssikring til at genoptage sager fra mandlige ansatte i staten, der har fået anerkendt tab af erhvervsevne. Læs her om din sag kan genoptages

Fredag 20/01 2017 - Arbejdssager | Af Kenneth Skov Jensen

Der har i årevis været forskel på, hvor meget mænd og kvinder har fået udbetalt, når de har fået en erstatning for tab af erhvervsevne udbetalt som et engangsbeløb.

Den forskelsbehandling er i strid med EU’s direktiv om ligebehandling, og derfor har Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) nu meldt ud, at tidligere afgjorte sager kan genoptages.

- Det kan dreje sig om mange medlemmer, da forsvaret har haft danske soldater udsendt til Cypern, Balkan, Irak og Afghanistan i den pågældende periode, siger CS formand Jesper K. Hansen.

Nogle sager vil AES selv genoptage, men tilhører du den særlige gruppe af mandlige ansatte i staten, der har fået udbetalt en erstatning, kan du selv søge om at få genoptaget din sag.

Kan din sag genoptages?

Kriterierne for, at få en sag genoptaget er:

  • At du er mand
  • At du har fået anerkendt en sag om en arbejdsulykke
  • At du efter 22. december 1984 og inden 1. marts 2015 har fået udbetalt erstatning for erhvervsevnetab som et engangsbeløb
  • At du har været offentligt ansat

EU’s direktiv om ligebehandling trådte i kraft 22. december 1984. Mænd, der fra denne dato og frem til 1. marts 2015 har fået udbetalt deres erstatning for erhvervsevnetab som et engangsbeløb, har som udgangspunkt krav på at få deres sag genoptaget.

Hvis sagen genoptages, er det med mulighed for at få udbetalt en yderligere erstatning, som svarer til forskellen på det beløb, som en kvinde i samme situation ville have fået udbetalt.

Siden mart 2015 har AES ændret praksis og udbetalt det samme beløb til mænd og kvinder baseret på en beregning af den gennemsnitlige levetid for begge køn, og derfor kan sager efter denne dato ikke genoptages.

Læs hvordan sagerne bliver genoptaget på AES’ hjemmeside

For spørgsmål kan du kontakte jurist i CS Mette Lind-Hansen