Hjem Centralforeningen for stampersonel

Knap to års sagsbehandling er for længe

Veteraner med en psykisk arbejdsskade må vente op til to år på at få afgjort deres sag. Ventetiden er en enorm belastning for den enkelte veteran, fortæller CS’ jurist, der behandler sager for CS medlemmer

Fredag 27/01 2017 - Arbejdssager | Af Kenneth Skov Jensen

Det tager i gennemsnit 21 måneder, før psykisk skadede veteraner får svar i deres arbejdsskadesag. Det viser tal fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvor skadede veteraners sager bliver behandlet.

En sagsbehandlingstid på næste to år er alt for lang og yderst skadelig for veteranen, lyder det fra CS’ jurist Mette Lind Hansen, der, siden hun blev ansat i CS for halvandet år siden, har arbejdet med CS medlemmers arbejdsskadesager.

- Vi har sager fra mange medlemmer, der her i december 2016 fik besked om, at de kan forvente en afgørelse i oktober eller november 2017. Her taler vi om sager, der allerede har været under behandling i et halvt til et helt år. Den ventetid er en enorm belastning, siger Mette Lind-Hansen og fortsætter:

- Konsekvensen er, at vores medlemmers liv sættes på pause, mens sagen kører. De falder ind i et limbo af fortvivlelse og frygt for fremtiden.

Mange er så psykisk påvirket, at deres familier går i opløsning. Mange er så sårbare, at de mister deres arbejde, og endnu flere er så socialt påvirkede, at de isolerer sig fra samfundet.

Mette Lind-Hansen bliver ofte kontaktet af frustrerede CS medlemmer, der venter på at deres skadessag skal blive afgjort, men som i stedet blot modtager besked om, at afgørelsesfristen ikke vil holde.

- Det vidner om et arbejdsskadesystem, der er kørt helt af sporet. Hvor er rimeligheden i, at de skadelidte, i dette tilfælde vores soldater, som har været ude og kæmpe for den frihed, vi alle nyder, skal vente op til to år for at få en afgørelse fra AES, spørger Mette Lind-Hansen.

Kritik i medierne
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring bliver i øjeblikket kritiseret i medierne for netop at have for lang ventetid på behandling af de mange sager, der ligger. Set i forhold til de generelle billede blandt de mere end 35.000 igangværende sager, så er sagsbehandlingstiden for veteransager blandt dem, der tager længst tid.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på 21 måneder skal ses i forhold til, at der er tale om komplicerede sager, hvor mange af de belastende oplevelser, veteranerne har haft, ligger langt tilbage i tiden, og det gør det sværere at finde dokumentation, lyder forklaringen fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

-  Vi henter flere oplysninger i veteransager end i de fleste andre typer af arbejdsskadesager. Oplysningerne kommer bl.a. fra Forsvaret, egen læge, speciallæger og kommunen. Nogle få veteraner har så svære psykiske og sociale problemer, at de har svært ved at have en fast adresse, besvare spørgeskemaer, tage til lægeundersøgelser mv. Vi hjælper altid med at gøre det muligt at komme til undersøgelse osv., men det kan være med til at forlænge sagsbehandlingstiden i den enkelte sag, siger Karen Ryder, Kontorchef i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i veteransager er dog faldende. Sagsbehandlingstiden for sager om veteraner var i 2015 i gennemsnit 23 måneder, og 27 måneder i 2014. Uanset hvad, så skal sagsbehandlingstiden længere ned, lyder det fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

- Vi er selvfølgelig ikke tilfredse med de nuværende sagsbehandlingstider. Vi ved, at det er belastende at vente på en afgørelse, og vi har nu sat en massiv indsats i gang for at afvikle de ældste sager, siger Karen Ryder.

I CS opfordrer Mette Lind-Hansen til, at problemet tages meget alvorligt.

- Som fagperson bliver man efterladt med følelsen af, at der er en kedelig ligegyldighed over for de skadelidte. Det er på tide, at der bliver set grundigt på sagsgangene og den interne struktur i. Måske på den måde kan der løses op for det store problem, der er i at få en afgørelse fra AES, siger Mette Lind-Hansen.

Sagsbehandlingstid

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for veteransager var i 2016 cirka 21 måneder. De 21 måneder omfatter både afviste og anerkendte sager, med eller uden erstatning.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er udtryk for, hvor lang tid der går, fra en sag kommer ind, til den er afsluttet.

Veteransager er sager om statsansatte (oftest soldater), der har været udsendt, og som har anmeldt en psykisk erhvervssygdom, f.eks. PTSD.

Kilde: AES