Hjem Centralforeningen for stampersonel

Forskere: Forsvarets operative evner er i spil

Flere effektiviseringer kan ikke ske, uden at det påvirker forsvarets operative evner, mener forskere, og CS formand giver dem ret.

Tirsdag 14/02 2017 - Forsvarsforlig | Helle Kolding

Skal forsvaret effektiviseres yderligere for millioner af kroner, går det ud over forsvarets operative evner. Det slår to af forsvarsakademiets forskere fast over for Danmarks Radio i et indslag i dag. Og formand for CS, Jesper K. Hansen giver dem ret.

Han har meget skarpt både på egne medier og overfor forsvarets ledelse understreget, at forsvaret har sparet ind til benet, og han kan ikke se, at yderligere stramninger vil kunne ske uden, at det berører forsvarets operative virke.

-Derfor må politikerne melde klart ud, hvilke opgaver der så ikke skal løses, for som vi også hører forskerne sige, så kan forsvaret ikke det hele med de økonomiske ressourcer, de har til rådighed, fastslår Jesper K. Hansen.

Peter Viggo Jakobsen, lektor ved Forsvarsakademiet, og Kristian Søby Kristensen, seniorforsker på Center For Militære Studier på Københavns Universitet påpeger begge, at det vil reducere forsvarets evne til at udføre de operative opgaver, de udfører i dag, hvis de nye effektiviseringer skal nå i mål. Peter Viggo Jakobsen udtrykker det klart;

-Vi er altså derude, hvor jeg vil mene, at den der båd med, at effektiviseringer ikke går udover de operative kapaciteter, den er sejlet.

Forsvarsministeriet har netop sat en analyse i gang, hvor der skal findes frem til effektiviseringer for mindst 600 millioner kroner inden for alle tre værns operative områder. Samtidig står deri regeringsgrundlaget, at der skal gives et substantielt løft til forsvaret, og de to ting synes ikke at passe sammen.

Jesper K. Hansen har tidligere sammenlignet kravet om nye effektiviseringer med, at forsvaret nu kan sammenlignes med en hund, der spiser sin egen hale.

I Peter Viggo Jakobsens øjne er det ikke Forsvarets økonomi, der er et problem. Det er forholdet mellem de opgaver, politikerne vil have Forsvaret til at løse, og så størrelsen på Forsvarets budgetter. Forsvaret har allerede i indeværende forlig skullet spare næsten tre milliarder kroner på budgettet, og det har medført adskillige strukturændringer, tjenestedslukninger og flytning af medarbejdere. I år skal politikerne så i gang forhandle om et nyt forlig, og til Danmarks Radio udtaler blandt andre Marie Krarup, DF, og Henrik Dam Kristensen, S, at det er i orden med en ny analyse, og Marie Krarup mener ikke, at det er realistisk at finde de mange millioner kroner, uden at det vil gå ud over forsvarets operative kapaciteter, og det ønsker hun ikke.

Mere om Danmarks Radios indslag kan læses via dette link: http://www.dr.dk/nyheder/politik/militaereksperter-skaer-ned-paa-forsvarets-opgaver