Hjem Centralforeningen for stampersonel

Pensionister søges til den britiske flåde

For at dække sig ind grundet en voldsom mandskabsmangel, giver den britiske flåde nu et specielt tilbud til tidligere officerer, befalingsmænd og menige

Onsdag 15/02 2017 - Søværnet | Helle Kolding

Det er ikke kun i det danske forsvar, at der mangler folk til at udføre de mange opgaver, der skal løses til lands, vands eller i luften. Det britiske søværn, The Royal Navy, har svært ved at bemande deres skibe, og senest er man i flåden begyndt at henvende sig direkte til pensionerede søfolk, for at kunne skabe besætning nok til fartøjerne. Ifølge den britiske avis Sunday Express, henvender flåden sig i breve og opringninger til tidligere officerer og menige mellem 50 og 60 år, for at få dem tilbage i uniformen og sejle på flådens nye fartøjer; HMS QUEEN ELIZABETH og HMS PRINCE OF WALES.

Manglen på folk er sket over en længere periode, men skyldes primært store nedskæringer på flåden siden 2010. Umiddelbart skønnes det i avisen, at flåden mangler 2.000 mænd og kvinder, for at kunne løse flådens opgaver. Det nye rekrutteringsinitiativ med henvendelserne direkte til ’pensionisterne’ og tidligere søfolk, skulle kunne afhjælpe den akutte personalemangel de kommende år.

Flåden vil nemlig ’skræddersy’ femårige kontrakter til dem, og det vil betyde, at man i fremtiden vil kunne finde officerer, befalingsmænd og menige over 60 år aktivt sejlende i den engelske flåde. Projektet kaldes fra Street to fleet, og er godkendt af den øverste flådechef, admiral Sir Philip Jones. Man håber at henved 1.000 tidligere søfolk vil gøre brug af tilbuddet.