Hjem Centralforeningen for stampersonel

Selvfølgelig skal vi have værnepligt – der skal bare tænkes nyt!

Torsdag 15/06 2017 | Helle Kolding

I en kronik i Jyllands-Posten skriver formand for HKKF Flemming Vinther og professor Mikkel Vedby Rasmussen, at værnepligten er uden militær betydning og egentlig blot et spild af tid og ressourcer. Det er i hvert fald den konklusion, man umiddelbart kan drage af kronikken.

- Det er noget sludder. Jeg har stor respekt for både min faglige kollega Flemming Vinther og professor Mikkel Vedby Rasmussen, men her savner de altså nytænkning og visioner, siger formand Jesper K. Hansen:

- De regner stadig værnepligten for et levn fra den ’kolde krigs’ tid og mener, at det eneste værnepligtige kan bruges til – med sådan en mangelfuld og kort uddannelse – er at vogte grænserne mod øst. Med værnepligten i dens nuværende form som et territorialforsvar kan jeg være tilbøjelig til at give dem ret, men sådan ser jeg slet ikke værnepligten tænkt ind i et nyt moderne forsvar, tilføjer Jesper K. Hansen.

CS-formanden ønsker, at værnepligten skal nytænkes. I stedet for at være et total- eller territorialforsvar, som vi kender det i dag, skal der i stedet skabes et brugbart indhold, der fokuserer på andre værdier og kompetencer end blot at danne skjold mod en ukendt fjende eller indgå i en eller anden uidentificerbar mobilstyrke, som man sidder ved et skrivebord og flytter rundt på.

- Vi skal skabe en værnepligt, der lige nøjagtig varer så længe, at både forsvaret og den enkelte værnepligtige får det optimale ud af det. Samtidig skal værnepligtuddannelsen have et indhold, der både beriger forsvaret, men sandelig også den værnepligtige selv – og det samfund, som størstedelen af de værnepligtige trods alt skal tilbage til, siger Jesper K. Hansen.

I stedet forestiller han sig en meget mere målrettet uddannelse, hvor førstehjælp, redning og mere nationalt orienterede fag spiller en større rolle, så den værnepligtige er bedre rustet til efter værnepligten også at hjælpe ude i det civile samfund ved større katastrofer eller måske terror. På den måde skaber vi nogle robuste borgere, som har en basal viden fra Forsvaret og er forankret i samfundet. Derfor taler vi heller ikke om et specifikt antal værnepligtige; om de flere tusinde, som Flemming Vinther og Mikkel Vedby Rasmussen taler om. I stedet handler det om det rette antal, og her er det opgaverne i Forsvaret, der definerer antallet.

- Altså helt igennem nytænkning af værnepligten. Forsvaret er i disse år under konstant forandring med nye opgaver og nye mål, så hvorfor ikke også tænke værnepligten ind her? Jeg mener helt klart, at værnepligten bør være en del af et moderne forsvar. Vi skaber derved både et godt hvervegrundlag til forsvarets egne rækker, giver offentligheden et bånd til Forsvaret, fordi så mange familier vil kende til nogen, der aftjener værnepligt, og slutteligt skaber en uddannelse for de unge, som både de selv og samfundet kan få stor glæde af. Det er en optimal løsning for alle, understreger Jesper K. Hansen.

- Vi skal bare tænke i helt nye baner. Vi skal tænke alt ind i vore bestræbelser, ellers kommer vi ikke i mål. Er politikerne parate til det? slutter Jesper K. Hansen.