Hjem Centralforeningen for stampersonel

Frømandskorpset fejrede 60 år

Danmarks ældste specialkorps markerede 60 års fødselsdag med en flot opvisning og kongeligt besøg i Kongsøre

Fredag 16/06 2017 - Specialkorps | Helle Kolding

var indslag både til vands, lands og i luften, da Frømandskorpset i dag 16. juni kunne fejre 60 års fødselsdag. Dagen markeredes med en flot opvisning foran et indbudt publikum og såvel nuværende som tidligere frømænd og tjenestegørende ved korpset.

Blandt gæsterne var også en meget kendt frømand, der dog også er kendt for en anden profession, nemlig HKH Kronprins Frederik, der som uddannet frømand fik navnet PINGO. Udover at overvære opvisningen og den efterfølgende reception, benyttede kronprinsen også lejligheden til at hilse på 'gamle' venner og kammerater. Der blev uddelt mange varme kram og high five, og nok også lige delt et par anekdoter eller gode erindringer.

Chef for Frømandskorpset, kommandørkaptajn Jens Birkebæk Bach, bød gæsterne velkommen og holdt en tale, hvor han kom ind på korpset bevægede historie og kompetencer, og HKH Kronprinsen fulgte tråden op i sin tale, hvor han også pointerede den udvikling korpset, -også siden hans egen uddannelsestid har gennemgået og fortsat gennemgår.

Blandt de mange gæster så man også chefen for Flyverstaben, den kommende viceforsvarschef generalmajor M.A.L.T. Nielsen og tidligere chef for Marinestaben nuværende chef for Udviklings -og Koordinationsstaben i Værnsfælles Kommando, Kontreadmiral Frank Trojahn, samt chefen for Specialoperations Kommandoen, SOKOM, generalmajor Jørgen Høll.

Men ellers var dagen helt igennem frøernes dag, hvor de med hjælp fra blandt andre miljøskibet GUNNAR SEIDENFADEN, patruljefartøjet FREJA, IOD/EOD og såvel en Hercules C-130 transportfly, tre Fennec helikoptere, en MERLIN EH 101, en Lynx helikopter og en særlig uddannet militærhund, fik vist et glimt af de mange specialiteter korpset mestrer, eksempelvis ved gidseltagning, angreb og undersøgelser samt frit fald med faldskærm.

Søværnets Tambourkorps fuldendte dagen med frisk musik på området.