Hjem Centralforeningen for stampersonel

Veteranernes lange ventetid er snart forbi

Regeringen lancerer en ny veteranpakke, som bl.a. vil sørge for hurtigere sagsbehandling og bedre lægeerklæringer.

Onsdag 06/09 2017 - Arbejdssager | Af Aia Lykke

 

Kortere sagsbehandlingstid

Veteranerne skal ikke længere vente i årevis på at få deres arbejdsskadesager behandlet.

På flagdagen for Danmarks udsendte og veteraner kom regeringen med en ny veteranpakke, som har som mål at styrke sagsbehandlingen af sagerne. I øjeblikket er der f.eks. en ventetid på helt op mod 27 måneder, før veteranerne får en afgørelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).

Men beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen lover nu, at soldaternes arbejdsskadesager skal være afgjort indenfor et år efter anmeldelsen.

"Det er en meget positiv udmelding fra regeringen. Veteranerne er en særlig udsat gruppe, og ingen skal i den situation vente i årevis på at få hjælp", siger CS formand Jesper K. Hansen.

Regeringen vil samtidig benytte muligheden til at se AES efter i sømmene.

 

Bedre lægehjælp

Veteranpakken betyder også, at afgørelserne fra AES kan kigges efter en ekstra gang. Veteranerne får nemlig ret til en ekstra speciallægeundersøgelse, hvis AES ikke anerkender deres PTSD som en arbejdsskade.

"Denne mulighed for at få en second opinion er rigtig godt for vores veteraner. De skal mødes med tillid og tryghed, ikke mistro", siger Jesper K. Hansen.

Derfor er det også positivt, at kvaliteten af lægeerklæringerne forbedres, så man sikrer, at lægen har en forståelse for de helt særlige omstændigheder, som har udløst PTSD'en hos soldaten.

 

Regeringens "Veteranpakke"

Veteranpakken består i alt af fire initiativer:

1) Ret til en second opinion. Som en forsøgsperiode indføres en ret til en ekstra speciallægeundersøgelse – second opinions - i de sager, hvor AES umiddelbart vurderer, at veteranens sag om PTSD ikke kan anerkendes som en arbejdsskade.

2) Nedbringelse af sagsbehandlingstiden. Regeringen ønsker at øremærke 10 mio. kroner til at nedbringe sagsbehandlingstiden for veteraner i AES betydeligt i forbindelse med satspuljeforhandlingerne.

3) Praksisundersøgelse af sagsbehandlingen. En praksisundersøgelse af området skal sikre, at AES’ afgørelser lever op til regler og praksis.

4) Lægeerklæringer skal forbedres. Regeringen vil anmode AES om at hæve kvaliteten af de lægeerklæringer, som bruges i veteransagerne. Det sker for at sikre, at afgørelserne træffes på et lægefagligt grundlag, der til fulde tager højde for de særlige belastninger, som veteraner har været udsat for.

Læs mere om veteranpakken på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.