Hjem Centralforeningen for stampersonel

Så blev budgetanalysen offentliggjort

CS formand Jesper K. Hansen beskriver her sine tanker om budgetanalysens indhold, som netmediet OLFI offentliggjorde i denne uge.

Torsdag 07/09 2017 - Forsvarsforlig | Af Jesper K. Hansen

 

I dag kan jeg vigtigst af alt glæde mig over, at forsvarsministeren garanterer os, at vi ikke – nu igen – skal ud i nedlæggelser af tjenestesteder og massefyringer.

Det giver os mulighed for at arbejde videre med de ting i budgetanalysen, som vi synes er vigtige.

For det første er det stadig CS’ opfattelse, at den største udfordring for dansk Forsvar pt. er mangel på kollegaer rundt omkring på tjenestestederne. Politikernes ambitioner er simpelthen for høje i forhold til de ressourcer, herunder militære og civile kollegaer, der stilles til rådighed for forsvaret i dag – og i fremtiden.

Analysens fokus på merarbejde er under al kritik. Den store mængde merarbejde i Forsvaret er udtryk for, at der er mangel på folk – og det løser man ikke ved at planlægge bedre eller foreslå folk at arbejde hjemmefra. Det løses kun ved at tilføre flere resurser. Soldaterne skal have samme basale rettigheder som alle andre borgere i forhold til at få afspadseret eller udbetalt det merarbejde, som optjenes.

Jeg er glad for, at uddannelserne forventes samlet under FAK. Vi har hele tiden peget på, at der ikke er et modsætningsforhold mellem at samle uddannelserne, og at de samtidig stadig er specialiserede i værnene. Men jeg ser en risiko for at miste fagligheden, hvis man indfører sidemandsoplæring. Derfor skal vi have procedurer, som sikrer, at soldaten kan det, han skal for at løse sin opgave. Det vigtigste er, at vi er gode soldater – men vi skal også huske at tænke på vores muligheder, hvis vi en dag ikke længere skal være soldater.

Politikerne har et ønske om en større operativ styrke – det er en god ide, men vi skal huske at styrke hele vejen rundt. Mange krige er tabt, fordi forsyningslinjerne er for tyndslidte. En styrkelse af støttestrukturen er altså nødvendigt for at styrke den øgede operative kapacitet.

Endelig minder værnepligten, som budgetanalysen beskriver, mest om social dumping. Man bliver nødt til at tænke værnepligten ind i vores nutid og bruge den mere intelligent, så både værnepligtige, Forsvaret og samfundet får noget ud af det.

Selvfølgelig er der mange andre ting i rapporten, som er vigtige. Og vi arbejder videre med at få vores holdninger og ideer igennem. I øvrigt mener jeg, at analysen skal afholde sig fra (som tidligere analyser) at rode rundt i vores overenskomster, og at politikerne i stedet nu vil udstikke principper og retningslinjer for, hvad Forsvaret skal – og bagefter lader Forsvarschefen løse sin opgave.