Hjem Centralforeningen for stampersonel

Forsvaret aflaster politiet med 128 årsværk

160 soldater skal på politiets skolebænk fra på mandag og i to uger frem. Derefter skal de indsættes til politiopgaver. Der er endnu ikke sat en slutdato på forsvarets aflastning af politiet, men Jesper K. Hansen advarer mod at lade den trække ud

Fredag 08/09 2017 - Politik | Rani Bech

Grænsebevogtning, transportopgaver af frihedsberøvede og bevogtning på seks udpegede steder er de politiopgaver, som nu skal løses af forsvaret.

Det oplyste Justitsminister Søren Pape Poulsen og forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen ved et nyligt overstået pressemøde i Justitsministeriet. Ved pressemødet deltog også forsvarschef Bjørn Bisserup og Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg.

Der vil ifølge forsvarschefen blive trukket på den beredskabsstyrke, der i forvejen er afsat til hjælp ved modtagelseslejre for asylansøgere. Forsvarschefen oplyste også, at der vil blive tale om cirka 20 soldater fra Hjemmeværnet og cirka 150 soldater og andre medarbejdere fra det øvrige forsvar.

Fra på mandag vil 160 soldater således starte på to ugers uddannelse for at blive klædt på til opgaven, som de vil blive indsat i umiddelbart derefter.

Grænsebevogtningen vil ligesom i dag blive varetaget af Hjemmeværnet, mens det er soldater, der skal stå for transporten og bevogtningsopgaverne i København.

Soldaterne vil være bevæbnede, men må kun foretage civile anholdelser
Soldaterne vil være bevæbnede med egne våben og derudover også få udleveret politiudstyr som strips og peberspray. Det er stadig politiet, der står for anholdelser, men soldater vil på linje med civile borgere kunne foretage civile anholdelser, og skal derefter straks overgive de anholdte til politiet.

Der er ifølge Justitsministeren og Forsvarsministeren ikke sat en slutdato på aflastningen af politiet, men forsvarschef Bjørn Bisserup oplyste ved pressemødet, at vurderingen er, at forsvaret kan bistå politiet i op til seks måneder uden, at det får betydning for forsvarets operative opgaver.

Jesper K. Hansen, formand for CS er enig i, at der er en grænse for, hvor længe forsvaret kan aflaste politiet, og påpeger, at der også tale om en opgave, der tiltænkt de nyuddannede politikadetter.

- Vi skal huske på, at inden længe begynder vi at sende soldater til Baltikum, og vi har også udfordringer med mer- og overarbejde i forsvaret. Så det er ikke noget, der kan blive ved i al uendelighed. Samtidig ligger der et forsvarsforlig foran os med en del ubekendte ændringer, der også kan komme til at belaste forsvaret, siger han og tilføjer:

- Og så er vi jo også meget opmærksomme på, at det her et konfliktramt arbejdsområde på grund af den manglende overenskomst for politikadetterne.