Hjem Centralforeningen for stampersonel

Forsvarschefens kommentar til regeringens forsvarsudspil

Regeringens udspil til det kommende forsvarsforlig blev i dag præsenteret i Statsministeriet, og udspillet modtages med en vis tilfredshed af forsvarschefen

Onsdag 11/10 2017 - Forsvarsforlig | Helle Kolding

General Bjørn Bisserup understreger, at der endnu kun er tale om et udspil, men især lægger han vægt på, at regeringen foreslår en seksårig forligsperiode mod fire år ved de seneste forsvarsforlig, og at der i udspillet også satses på et stærkt operativt forsvar.

-Det er min opfattelse med regeringens udspil, at politikerne også giver forsvaret rum og tid til at få implementeret det nye forlig. Som jeg ser det, lægges der desuden op til et større og ikke mindst stærkere forsvar, end det vi har i dag, påpeger Bjørn Bisserup.

-Jeg kan godt forstå, at nogle medarbejdere kan være bekymret over deres fremtid, og jeg kan ikke love, at vi ikke vil se afskedigelser. Men umiddelbart ser det ud til, at vi skal være flere i forsvaret, herunder også flere befalingsmænd. Vi får en udfordring med rekruttering, men det er også vigtigt, at vi først ser på, hvor mange har vi i forvejen, der kan løse opgaverne, tilføjer forsvarschefen.

Udspillet lægger også op til en ny organisering af hæren, søværnet og flyvevåbnet, men forsvarschefen ser stadig Værnsfælles kommando med de syv stabe og specialkommandoen som udgangspunktet i ’det nye forsvar’. Men et forsvar der altså orienterer sig stærkt mod de operative opgaver, og som et stærkt medlem af NATO-alliancen og forpligtelserne her.

-Når vi påtager os nye opgaver, vil det også kræve, at vi sætter fokus på træning og uddannelse. Det skal også tænkes ind, fortæller forsvarschefen, og han fortsætter;

-Vi skal lave en plan, der starter indefra, og vi skal også have personelorganisationerne med ind over. Vi skal have stoppet nedgangen. Rekruttering og fastholdelse bliver en udfordring, for det går jo godt ude i det øvrige samfund, så konkurrencen er der. Og ikke kun flere medarbejdere men også materiel, er der tænkt ind i det ’nye forsvar’.

Forsvarschefen fastslår at det er vigtigt at melde klart ud, så snart det er muligt og holde medarbejderne orienteret, men i første omgang skal det endelige forlig altså lige forhandles på plads. Her er det politikerne, der har brikkerne, der skal samles i puslespillet.

-Men samlet set ser jeg positivt på udspillet, og er på forsvarets vegne tilfreds, slutter Bjørn Bisserup.