Hjem Centralforeningen for stampersonel

Tidslinje for OK18

Her kan du blive klogere på processen og tidslinjen i forbindelse med OK18.

 

MARTS 2017: INDSAMLING AF KRAV
De forskellige værn afleverer deres ønskede krav til OK18.

 

JUNI 2017: BEHANDLING I CS HOVEDBESTYRELSE
Bestyrelsen i CS behandler alle indkomne krav og beslutter, hvilke skal sendes til CO10 på vegne af CS.

 

SEPTEMBER/OKTOBER 2017: KRAVENE BEHANDLES I CO10 OG SKAF
CO10 varetager vores forhandlinger på vegne af de tilsluttede offentlige ansatte i staten. SKAF - eller Stats og Kommununalt Ansattes Forhandlingsfællesskab - er et forhandlingsfællesskab med CO10 og lærerne (LC).
CO10 og SKAF behandler alle indkomne krav fra deres organisationer (bl.a. også Politiforbundet, Dansk Told og Skat, Sygeplejerådet, Trafikforbundet m.fl).
CO10 og SKAF bestemmer, hvilke krav de vil sende frem til Moderniseringsstyrelsen på vegne af de samlede organisationer. Det betyder også, at der kan være krav, som ikke har betydning eller påvirker CS medlemmer, men i forhandlingsfællesskabet forsøger vi at skabe de bedste vilkår for alle de tilsluttere offentlige ansatte.

 

OKTOBER/ NOVEMBER 2017: CFU BEHANDLER KRAVENE
CO10 og SKAF sender kravene videre til CFU, som endeligt behandler kravene.
CFU - Centralorganisationernes Fællesudvalg - løser fælles problemer for statsansatte. Parterne i samarbejdet er Akademikerne, Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab SKAF og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO). Læs mere om CFU og medlemmerne under fanen fakta: Staten i tal

 

15. DECEMBER 2017: UDVEKSLING AF KRAV
CFU udveksler krav med moderniseringsstyrelsen, som forhandler overenskomster på vegne af Finansministeriet.
Den ansvarlige minister er Sophie Løhde, minister for offentlig innovation.

 

JANUAR 2018: OPSTART AF FORHANDLINGER
Forhandlingerne går i gang.
I første omgang er det generelle forhandlinger på vegne af hele CFU som fællesskab, og målet er et fælles forlig for hele CFU.
Forhandlingerne sker i første omgang mellem sekretariaterne i CFU og sekretariatet i Moderniseringsstyrelsen. Det er altså i første omgang teknikerne, som forhandler og behandler kravene.

 

MARTS 2018: VARSEL OM KONFLIKT

Fagforbundene under det statslige forhandlingsfællesskab Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) varsler konflikt efter et brud i forhandlingerne med innovationsminister Sophie Løhde og Moderniseringsstyrelsen. Parterne er gået hver til sit uden at kunne nå til enighed om de store områder.
Parterne skal nu mødes i forligsinstitutionen (Forligsen), hvor forligskvinden i løbet af den kommende måned skal hjælpe parterne med at nærme sig hinanden igen.
Hvis forligskvinden vurderer, at det er muligt, kan hun udskyde en konflikt med 2 gange 14 dage - altså senest omkring slutningen af april/start maj. Ellers vil konflikten træde i kraft den 4. april 2018.

 

FEBRUAR/MARTS 2018: LOKALE FORHANDLINGER - udskudt på grund af konflikt
Når CFU har et fælles forlig på plads, åbner de lokale forhandlinger.
I fire uger forhandler CS vores egne organsationsaftaler og egne specielle krav til Moderniseringsstyrelsen.

 

31. MARTS 2018: OK15 UDLØBER
Den gamle overenskomst udløber - og der bør nu optimalt være en underskrevet overenskomst for den kommende periode.