Hjem Centralforeningen for stampersonel

Ingen kritisable forhold under næste ALLIED SPIRIT

Kritikken fra soldaterne og deres faglige organisationer er blevet taget seriøst, så Hærstaben lover bedre forhold til næste øvelse, der starter allerede i weekenden

Torsdag 11/01 2018 - Fagligt | Helle Kolding

Før jul kunne CS fremvise eksempler på hvor elendig en indkvartering, der var blevet soldater til del under øvelse ALLIED SPIRIT VII, der i efteråret fandt sted i Hohenfels i Tyskland.

Indkvartering på 70 mands stuer, møgbeskidte lokaliteter og uhumske badefaciliteter var nogle af de punkter, der kunne dokumenteres med udsagn og billeder. CS tog sagen op, og på baggrund af CS henvendelse til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, FPS, blev der 5. januar afholdt et møde mellem netop FPS og de militære organisationer.

Der blev drøftet tre hovedpunkter;

  1. Indkvartering i bygninger, hvor der var advarselsskilte om asbest, samt manglende rengøring.

  2. Manglende kost herunder kvaliteten af den udleverede kost.

  3. Beordret udgangsforbud

Med baggrund i disse klager har Hærstaben så udarbejdet et nyt direktiv, hvor det skal sikres, at der er mad til alle under fremtidige øvelser, at rengøringsstandarden hæves væsentligt og indkvarteringsbygninger skal desuden undersøges for asbest inden de tages i brug.

Det indskærpes desuden overfor deltagende chefer/førere, at udgang ikke kan nægtes de deltagende soldater jf. befaling, og der skal medtages feltrationer som en backup, i tilfælde af, at der ikke er nok mad ellers til rådighed under øvelsen.

Hærstaben understreger desuden, at de tager alle henvendelser omkring de kritisable øvelsesforhold fra soldater seriøst. Der vil desuden blive planlagt besøg af de forskellige organisationer i forbindelse med næste øvelse; ALLIED SPIRIT VIII, der starter i weekenden.

Der forestår dog stadig et opklaringsarbejde med at identificere hvilke enheder og personer, der har været underlagt et udgangsforbud under øvelsen i efteråret. Lige som 2. Brigade også efterlyser personer, der har manglet kost under øvelsen, så de kan blive kompenseret. Hvis der fortsat er personer, der ikke er blevet kompenseret, eller har spørgsmål i forbindelse med disse problemer, kan de kontakte CS specialkonsulent Flemming Fage Sørensen i CS faglige sekretariat.

Foto: Forsvarets Billedarkiv (VFK)