Hjem Centralforeningen for stampersonel

CS Pensionsfonds resultat for 2017

CS Pensionsfond har afsluttet beregningen af resultaterne for 2017. Medlemmerne vil få tilskrevet følgende afkast på deres konti.

Fredag 12/01 2018 - Forsikring & Pension | CS Fonde

Pensionsfonden

2017

Risiko afd.

Obligations afd.

Kontant afd.

 

i 1.000 kr.

Pct.

i 1.000 kr.

Pct.

i 1.000 kr.

Pct.

Rente og udbytte

33.404

1,30

64.216

2,66

71

0,08

kursresultat

295.264

11,48

49.951

2,07

0

0,00

Resultat før omkostninger *)

328.668

12,78

114.167

4,73

71

0,08

Administrationsudgifter **)

-5.511

-0,21

-3.181

-0,13

-114

-0,13

Resultat

323.156

12,57

110.986

4,60

-43

-0,05

PAL skat ***)

-49.085

-1,95

-16.880

-0,70

4

0,00

Resultat efter PAL Skat

274.071

10,62

94.106

3,90

-40

-0,05

 

 

før omk.

eft. Omk.

eft. Pal SKAT

Høj Risiko

             10,77

            10,58

                      8,94

Mellem Risiko

               8,76

              8,59

                      7,26

Lav Risiko

               6,74

              6,59

                      5,58

Kontant afd.

               0,08

-0,05

-0,05

 

*) Den anførte Pensionsafkastprocent er gennemsnit for pgl. afdeling. De enkelte medlemmer har deres egen saldo og indbetalings- samt afdelingsvalg. Afkastet er derfor beregnet på kontoudtoget specifikt for den enkelte konto.

**) Ud over procentsatsen i administrationsomkostninger er der opkrævet et kontogebyr på kr. 116,-. Fondens gns. årlige omkostninger i procent (ÅOP) er 0,22 pct.

***) Den anførte Pensionsafkastskatteprocent er beregnet med udgangspunkt i brutto PAL skattesatsen på 15,3 pct. De enkelte medlemmer har deres egen friholdelsesbrøk (1982 saldo), og PAL beregningen sker for hvert enkelt medlem, hvorved det sikres, at afgiftsreduktionen kommer netop de medlemmer til gode, der er berettiget hertil.

 
Resultater for perioden 2013-2017

 

 

Risiko afd. (A)

Obligation afd.(B)

Høj Risiko

Mellem Risiko

Lav Risiko

Kontant afdeling

 

 

 

 

 

(75% A og 25% B)

 (50% A og 50% B)

 

 

 

År

Netto

PAL-AFG

Netto

PAL-AFG

Netto

PAL-AFG

År

Netto

PAL-AFG

Netto

PAL-AFG

Netto

2013

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

   

2014

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

   

2015

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

   

2016

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

   

2017

12,57%

1,95%

4,60%

0,70%

10,58%

1,64%

2017

12,57%

1,95%

4,60%

0,70%

10,58%

 

Gennemsnit for 5 års perioden 2013-2017 før PAL-afgift og efter PAL-afgift

 

 

Risiko afd. (A)

Obligation afd.(B)

Høj Risiko

Mellem Risiko

Lav Risiko

Kontant afdeling

 

 

 

(75% A og 25% B)

 (50% A og 50% B)

 (25% A og 75% B)

 

5 års afkast før PALSKAT

 

 

 

8,95%

 

0,42%

 

 

CS Pensionsfond udsender kontoudskrifter samt afkastspecifikation til medlemmernes e-Boks i uge 4 i 2018. Pensionsfondens medlemmer vil tillige i uge 4 modtage fondens nyhedsblad på privatadressen.