Hjem Centralforeningen for stampersonel

CS formand: Forlig er overordnet positivt, men…

Den længe ventede forsvarsforlig er (endelig) kommet, og for CS formand Jesper K. Hansen er det overordnet et positivt forsvarsforlig. Men der er også dele at have stor opmærksomhed på.

Torsdag 01/02 2018 - Forsvarsforlig | Af Aia Lykke

 

Der er masser af positive toner i det nye forsvarsforlig: Forsvaret får flere penge, og et 6-årigt forlig (som der er bred politisk enighed om) giver tid og ro til at implementere de nødvendige tiltag ordentligt. Og samtidig samler det totalforsvaret ved også at medtage redningsberedskabet og styrke det med både økonomi og mandskab.

Men der er også elementer, som CS i forligsperioden skal være særligt opmærksomme på.

Forsvarsforliget adresserer ikke den største udfordring i Forsvaret pt.; nemlig fastholdelse og rekruttering. Der kommer flere kolleger, men de er for det meste til nye opgaver. Og derfor har vi stadig en udfordring i at gøre Forsvaret attraktivt – både for dem som er ansat, men også for dem der skal komme udefra. Det ærgrer mig, at forliget ikke adresserer dette, men jeg vil arbejde for, at det til stadighed sættes på dagsordenen.

I forbindelse med forliget har der været meget tale om afskedigelser. Derfor glæder det mig, at jeg i forsvarschefens seneste nyhedsbrev kan læse, at der ikke skal ske massefyringer, samt at forsvarschefen siger, at hensynet til vores medarbejdere er centralt.

Og i samme nyhedsbrev kan jeg læse, at forsvarschefen ønsker at inddrage den lokale samarbejdsstruktur så meget som muligt i selve implementeringen af forliget. Det er op til forsvarschefen og -ministeren at implementere det, som efter deres vurdering skal til, for at Forsvaret kan løse deres opgaver. Og det giver os mulighed for at påvirke implementering af de tiltag, der ligger i forliget. Derfor er det vigtigt, at vi i alle rundt omkring i samarbejdsudvalgene træder i karakterer og i samarbejde med ledelsen får drøftet de ting, der er nødvendige ude på de lokale tjenestesteder for at kunne løse opgaverne. Jeg vil sørge for at holde forsvarschefen op på, at samarbejdsstrukturen inddrages maksimalt.

Jeg bider også mærke i, at forliget taler om en mulighed for yderligere analyser og effektiviseringer. Jeg er skeptisk overfor denne mulighed og vil nu afkræve et svar på, hvad det indebærer.

Jeg er samtidig meget interesseret i at høre, hvad optimering af funktionsniveauer indebærer – men vil godt her understrege, at vores stampersonelgrupper løser de opgaver, som Forsvaret ønsker, og det med høj faglighed, høj professionalisme og kontinuitet.

På samme måde som vi også stadig kan løse opgaven med at støtte politiet. Vi skal dog passe på, at Forsvaret ikke til evighed tilkaldes til at løse politiets opgaver, fordi heller ikke politiet har tilstrækkelige til at løse deres opgaver.

Endelig – men ikke mindst noget af det vigtigste – er det utrolig positivt, at der nu direkte i forligsteksten står, at Forsvaret skal arbejde med uddannelse og kompetenceudvikling. Det er meget vigtigt for CS at sikre kompetencer, som vi kan bruge i vores opgaver i Forsvaret, men som også kan anvendes, hvis vi en dag forlader Forsvaret. Derfor vil CS gå i dialog med Forsvaret om udfolde forliget i relation til arbejdet med kompetencer, herunder omlægningen af sergentuddannelsen og de øvrige uddannelser i Forsvaret. Og i forbindelse med erhvervsuddannelser med særlig vægt på Hæren vil jeg blot nævne, at CS er en del af dén arbejdsgruppe, som i 2018 skal se på mulighederne heri.

 

I næste nummer af CS Bladet vil vi bringe et tema om forsvarsforliget, og vi håber at kunne bringe interviews med både forsvarschefen og forsvarsministeren.