Hjem Centralforeningen for stampersonel

Så fik Aarhus -igen- sin egen militære kaserne

Aarhus har med åbningen af Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelse igen fået en militær kaserne, og den blev indviet i dag med deltagelse af både viceborgmester og viceforsvarschef blandt gæsterne

Fredag 02/02 2018 - Etablissementer | Helle Kolding

Det kan godt være, at vejrguderne ikke umiddelbart havde deres venligste hilsener til Forsvarets Sundhedstjenestes nye Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelse, da generallæge Sten Hulgaard kunne byde velkommen i iskold småregn foran de nye faciliteter i Aarhus her til formiddag.

Her havde såvel musikkorps som indbudte gæster og medarbejdere pænt taget opstilling ude foran centret, hvor viceforsvarschef M.A.L.T. Nielsen blev modtaget med honnør, hvorefter chefen for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) Hans Høyer holdt en lille tale om det nye center og placeringen i Aarhus.

Så kom turen til Sten Hulgaards velkomst, og med et stort smil konstaterede han;

- At der i forsvarets direktiver for afholdelse af parader ikke står noget om, at disse absolut skal afholdes i regn og kulde, så skulle vi ikke fortsætte indendørs?

En opfordring alle de fremmødte gerne fulgte, og her blev man mødt af faciliteter, som FSU-chefen med rette kunne vise frem med stolthed.

Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelse er blevet bygget op i udkanten af Aarhus, kun et par kilometer fra FSU’s hovedkvarter i Brabrand -og cirka ti minutters kørsel fra Aarhus Universitetshospital i Skejby. Centret er virkelig bygget op -næsten som legoklodser, som en af gæsterne udtrykte det, med alle de faciliteter centret har behov for. Både til undervisning, administration, træning, logistik og indkvartering.

Der er 192 fast ansatte i FSU og et meget stort antal tilknyttede læger, sygeplejersker og sundhedspersonel i en reserve, som FSU kan trække på både til nationale såvel som internationale opgaver.

I det nye center er der overnatningsfaciliteter til 65 personer, og det er i ’hotellet’, en bygning umiddelbart i tæt forlængelse af de bygninger, der rummer de øvrige undervisnings -og uddannelsesfaciliteter.

At indvielsen af det nye center var en fest, lagde hverken chef, gæster, medarbejdere eller det lille orkester fra Hjemmeværnets Musikkorps Aarhus skjul på. Der var en helt igennem glad stemning, og at undervisningen allerede er i fuld gang i de velindrettede lokaliteter, fik man også flere eksempler på under en grundig rundvisning. I dag var det blandt andre reservelæger, sygeplejersker og feltpræster, der sad på skolebænken.

Generallægen var selv med til at vise rundt sammen med centerets egen chef, kommandørkaptajn Peter Tolderlund. Sten Hulgaard lagde især vægt på de mange muligheder, det nye center giver ikke kun for centrets brugere og medarbejdere men for hele forsvaret.

- Det nye forsvarsforlig giver også nogle spændende muligheder, som vi nu skal se meget nærmere på. Der er nogle meget interessante perspektiver, fortalte Sten Hulgaard.

Blandt disse muligheder kunne være et tættere samarbejde med andre myndigheder som eksempelvis politiet.

- Det vil give god mening. Både internationalt hvor politiet jo også sendes ud, men også nationalt eksempelvis i forbindelse med alvorlige begivenheder som katastrofer eller terror, forklarede generallægen og han fortsatte;

- Vi har gjort mange erfaringer ikke mindst fra Afghanistan, som vi bruger i vores undervisning og uddannelse. Vi har rigtig mange kompetencer, og nu er muligheden desuden åbnet for et meget tæt samarbejde med Aarhus Universitetshospital, et samarbejde som i høj grad vil kunne gavne og udvikle begge parter, og som jeg ser meget frem til.

Aftalen om det tættere samarbejde med universitetshospitalet blev underskrevet så sent som i går. I næste nummer af CS Bladet, vil vi fortælle mere om det nye Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelse, og nogle af medarbejderne på stedet.

Det var ved det forrige forsvarsforlig, det blev besluttet at flytte FSU til Østjylland fra Skalstrup ved Roskilde. En flytning der umiddelbart forbavsede de fleste, og kostede erfarne medarbejdere der simpelthen valgte ikke at flytte med til Aarhus.  

Selve FSU er flyttet ind i de bygninger i Brabrand, der i en årrække husede Søværnets Operative Kommando, mens det nye center er etableret i bygninger, der tidligere har rummet forskellige virksomheder. Med centret har Aarhus igen, efter mere end 40 års fravær fået en aktiv militær kaserne tilbage.