Hjem Centralforeningen for stampersonel

Irske soldater kan nu forhandle arbejdsvilkår

I Irland har militære fagforeninger først nu fået aftale- og forhandlingsret, så de har mulighed for at tale arbejdsvilkår for soldaterne.

Tirsdag 13/02 2018 | Af Aia Lykke

 

Vi har da ret til pension! Og betaling for overarbejde! Og en arbejdsuge på 37 timer! Ikke? Jo, i Danmark regnes militært ansat personel heldigvis som lønmodtagere som alle andre. Vi har lov at organisere os i fagforeninger, og vi har aftale- og forhandlingsret. Det giver os mulighed for tale arbejdsvilkår med ledelsen og kæmpe for gode og fornuftige vilkår på linje med dem, som resten af samfundet har. Men i resten af Europa er det ikke nødvendigvis sådan. I Irland har først i februar 2018 fået aftale- og forhandlingsret i militære fagforeninger.

I Irland har de længe haft mulighed for at organisere sig i militære fagforeninger, men uden at have fulde fagforeningsrettigheder, f.eks. aftale- og forhandlingsret på vegne af deres medlemmer. I 2014 klagede den europæiske organisation af militære fagforeninger, EUROMIL, over, at det irske militære personel ikke havde fuld ret til at organisere og forhandle kollektivt. Og i februar 2018 fik de medhold i klagen fra Den Europæiske Komité for Sociale Rettigheder.

”Det er første gang, at et europæisk tilsynsorgan udtrykkeligt anerkender fagforeningsrettigheder for militært personale”, siger EUROMILS præsident, Emmanuel Jacob.

Denne anerkendelse er ikke kun en succes for irsk militært personel, men for alle medlemmer af de væbnede styrker i Europa, da det kan – og bør – tolkes som en generel anerkendelse af fagforeninger for militært personale. Det er et vigtigt skridt i retning af fuld anerkendelse af retten til foreningsfrihed for medlemmer af væbnede styrker.

 

Jesper K. Hansen:

Det er både en god nyhed for vores kolleger i Irland, men bestemt også for resten af Europa. Aftale- og forhandlingsret kommer ikke af sig selv, og denne anerkendelse kan kun styrke vores kamp og argumenter i kampen for lige rettigheder for militært personel. Denne anerkendelse betyder, at der nu kan aftales løn og ansættelsesvilkår med irsk arbejdsgiver, men vi må ikke glemme, at i resten af Europa ser det ikke sådan ud.

Vi skal huske, at vi ikke må tage vores løn og arbejdsvilkår for givet. Herhjemme har vi gode arbejdsvilkår set i forhold til mange andre europæiske lande, men vi har også kæmpet for det. Og der er altid plads til forbedringer! Men det kræver, at vi står sammen, og at vi organiserer os i fagforeninger, for det giver os indflydelse. Ingen gider høre os enkeltvis, men sammen har vi en stærk stemme – og den kan høres. Og måske endnu vigtigere: Den er sværere at overhøre! Som sagt har vi på mange områder gode vilkår nu, men arbejdsgiver udfordrer os konstant med ønsker og krav, som vil forringe vores forhold. Derfor er det endnu vigtigere end nogensinde, at vi ikke tager tingene for givet, og at vi står sammen. Vi skal stadig den dag i dag kæmpe for vores rettigheder. Stort tillykke til vores kolleger i Irland og stort tak for en super indsats til EUROMIL. Sammenhold styrker!

 

Hvad er Euromil?

EUROMIL er en europæisk paraplyorganisation for 39 nationale militære fagforeninger og interesseorganisationer fra 25 lande. EUROMIL kæmper for den europæiske soldats ret til at organisere sig i en fagforening og have samme sociale rettigheder som alle andre. CS er medlem af EUROMIL og har et sæde i bestyrelsen.

 

Læs mere om den nyeste anerkendelse af militære fagforeninger i Irland på EUROMIL's hjemmeside her.