Hjem Centralforeningen for stampersonel

Er dit kørekort udløbet?

CS giver dig her information om fornyelse af kørekort i Forsvaret.

Onsdag 07/03 2018 - Fagligt | Af Aia Lykke

 

Der har været en række henvendelser vedrørende fornyelse af kørekort sidst i 2017, idet situationen for dette ikke var afklaret.

Status er, at Forsvarsministeriet har tiltrådt fastsættelse af policy for fornyelser af kørekort den 17. januar 2018, og Trænregimentet har i februar udgivet Driftsbestemmelser for Forsvarets Køreskoler, hvor bilag 3 udgør proceduren for fornyelse af kørekort.

 

Policyen stater bl.a.:

Militært ansatte, civilt ansatte, beredskabsmedarbejdere og hjemmeværnets frivillige ved styrelser under Forsvarsministeriet gives adgang til arbejdsgiverbetalt fornyelse af deres kørekort.

Adgangen reguleres gennem attestering fra din nærmeste chef, hvor der tages stilling til, om fornyelsen er betinget af din nuværende eller en forudseelig fremtidig funktion.

Udgifter til foto afholdes lokalt, helbredsattester ved FSU eller Beredskabsstyrelsen og administrationsgebyret til Borgerservice afholdes ved Forsvarets Køreskoler.

 

Proceduren stater bl.a.:

At du tidligst tre måneder før kørekort udløber retter henvendelse til din nærmeste chef, der iværksætter proceduren. Hvis du står for overfor udsendelse eller tjeneste i udlandet skal proceduren iværksættes tidli-gere, idet midlertidige kørekort kun gælder i Norden.

Ved fornyelse af kørekort AM til og med BE (gyldighed 15 år) vedlægges ansøgningen et gyldigt foto.

Ved fornyelse af kørekort C1 til og med DE (gyldighed 5 år) vedlægges ansøgningen gyldigt foto og lægeerklæring.

Fornyelsesproceduren foregår gennem den lokale køredommer, som ligeledes udsteder midlertidigt kørekort.

Har du et kørekort, som er udløbet imens der har været uklarhed over proceduren, kan der rettes henvendelse til Forsvarets Køreskole.