Hjem Centralforeningen for stampersonel

FORSVARET GIVER FORKERTE OPLYSNINGER OM KONFLIKTGRUNDLAGET

Forsvarsministeriets departementschef, Thomas Ahrenkiel, har sendt en mail rundt til forsvarets chefer, hvor han viderebringer faktuelt forkerte oplysninger om de faglige organisationers krav.

Fredag 09/03 2018 - OK | Af HKKF, HOD & CS

 

HKKF, CS og HOD finder det dybt problematisk, at forsvarets ledelse på den måde misinformerer cheferne i Forsvaret. I forvejen er situationen om OK-forhandlingerne meget svær, og misinformation om modpartens krav bidrager kun til mudderkastning og mistillid.

I brevet skriver departementschefen, at ”de faglige organisationer er gået til forhandlingerne med en musketer-ed på tværs af det offentlige område. Organisationerne har bl.a. krævet: 

  • at den arbejdsgiverbetalte frokostpause bliver en del af overenskomsterne for alle,
  • at der bliver lønstigning på 8,2 % til alle, og
  • at lærerne får adgang til at aftale nogle arbejdstidsregler, som ingen andre har, og som de havde tidligere (før 2013)”.

 

Alle tre punkter er faktuelt forkerte.

 

De faglige organisationer på det offentlige område står sammen om:

  • Sikring og forbedring af reallønnen. Efter tre kriseoverenskomster i 2011, 2013 og 2015 skal de offentligt ansatte kunne se på løn og vilkår, at Danmark er inde i et solidt økonomisk opsving. Vi har fremlagt en samlet ramme for forbedringer i overenskomstperioden på 8,2 procent, men da overenskomsten består af andet end løn, vil det aldrig være ensbetydende med en lønstigning på 8,2 procent til den enkelte.
  • Sikring af den betalte spisepause. Arbejdsgiverne fastholder, at de har ret til at fjerne spisepausen, og dermed øge vores arbejdstid med 2,5 timer om ugen uden lønkompensation. Det kan vi ikke acceptere. Kravet gælder naturligvis kun for dem, der har betalt spisepause i forvejen – ikke for alle offentligt ansatte.
  • Sikring af en aftale om lærernes arbejdstid. Loven, der afsluttede konflikten i 2013, skal erstattes af en aftale mellem parterne. Det er afgørende i den danske model, at vilkår aftales mellem parterne og ikke reguleres ved lov. Vi stiller ikke krav, der fører lærerne tilbage til de aftaler, der forelå før 2013. Men vi kræver, at lærernes arbejdstid fremover skal reguleres ved en aftale mellem parterne - på samme måde, som det er for alle os andre.

Vi er i et yderst vanskeligt forhandlingsforløb, der bunder i dyb uenighed mellem parterne. Det bliver ikke lettere at komme videre herfra, hvis arbejdsgiversiden spreder usandheder om de faglige organisationer.

 

Jesper K. Hansen:

Det er en alvorlig sag, når arbejdsgiver fordrejer virkeligheden og spreder usandheder. Det er kun med til at forværre en situationen, som er slem nok i forvejen, uden at arbejdsgiver bidrager på denne måde.

Som udgangspunkt er det positivt, at cheferne informerer - men i et par tilfælde oplever jeg, at cheferne er påvirkede af deres ensidige indsigt. Derfor er der behov for, at vi står sammen om at få rettet nogle af de udmeldinger, som de enten har misforstået (eller bevidst mistolker).