Hjem Centralforeningen for stampersonel

CS formand: Vi har fået en rigtig god overenskomstaftale

Mandag 30/04 2018 | Jesper K. Hansen, formand i CS

Efter flere måneders forhandling kunne vi lørdag aften indgå en overenskomstaftale for alle ansatte i staten.

Jeg mener, vi har fået en rigtig god overenskomstaftale. Vi gik ind til forhandlingerne med tre krav, og vi kom ud med resultater på alle tre områder. Vi blev mødt af uacceptable krav fra arbejdsgiver, men ved hjælp af sammenhold er vi kommet ud med en aftale, som vi kan se os selv i og være tilfredse med.

Vi har sikret reallønsstigninger, og der er én gang for alle gjort op med hensigtserklæringen og privatlønsværnet fra 2015. Vi har fået en reguleringsordning, der er i balance. Det er vigtigt i forhold til at sikre parallelitet i forhold til den private lønudvikling, således at offentligt ansatte får del i den vækst, vi oplever i Danmark.

Vi har sikret den betalte spisepause, så den kun kan opsiges ved en overenskomstfornyelse. Derudover har vi sikret, at arbejdsgiver ikke kan planlægge sig ud af spisepausen ved at forlænge arbejdstiden eller give afkald på den ansattes pligt til at stå til rådighed. Det er samtidig et signal om, at vi ikke accepterer, at arbejdsgiver fjerner vores rettigheder uden kompensation.

Derudover har lærerne og underviserne fået mulighed for, i samarbejde med arbejdsgiver, at analysere sig frem til noget, der kan blive til en arbejdstidsaftale i 2021.

Det har været et langt forløb, og alene det, at det har taget mere end to måneder i Forligsinstitutionen har været et bevis på, at det har været nogle hårde forhandlinger. Jeg er meget glad for, at vi er kommet i mål, og at vi nu har en aftale, vi kan være tilfredse med. Vi har haft et historisk godt sammenhold hele vejen igennem, og det har været afgørende for, at vi nu har lavet en god aftale.

En af de afgørende faktorer har været den støtte og opbakning, vi har fået. Både fra vores medlemmer og fra den almindelige dansker. Det har givet os et godt fundament og det har været med til at skubbe os i den rigtige retning. Det vil jeg personligt gerne sige tak for.

Her er de overordnede linjer i forliget

Der er aftalt en tre-årig overenskomstperiode, der løber fra den 1. april 2018 til den 31. marts 2021. Bemærk, at forliget ikke er endeligt på plads, før vores forhandlinger med FPS er færdige. Vores organisationsforhandlingerne skal være afsluttet senest den 18. maj 2018.

Lønrammen
Den samlede ramme for perioden udgør 8,10 procent. Rammen er sammensat af:

  • Generelle lønstigninger i perioden på 6,07 procent
  • En reststigning, som udgør 1,5 procent for hele perioden, samt
  • 0,53 procent der er afsat til andre formål (herunder 0,23 procent til forbedringer af organisationsaftalerne)

Den samlede rammen bliver dermed : 6,07+1,50+0,53 = 8,10 procent

De generelle lønstigninger udmøntes således i perioden:

Tal i procent

1. april 2018

1. oktober 2018

1. april 2019

1. oktober 2019

1. april 2020

1. februar 2021

I alt 2018

Generelle lønstigninger

0,80

0,50

1,3

0,86

1,46

0,68

5,60

Skøn for udmøntning af reguleringsordningen

0,33

-

0,02

 

0,02

0,1

0,47

Generelle lønstigninger inkl. reguleringsordningen

1,13

0,50

1,32

0,86

1,48

0,78

6,07

Reguleringsordningen
Reguleringsordningen videreføres, men i modsætning til OK15 er der denne gang hverken aftalt et privatlønsværn eller suspension af reguleringsordningen. Reguleringsordningen er med andre ord igen en symmetrisk ordning, som den var før 2015.

Spisepausen
Retten til betalt spisepause er nu en overenskomstmæssig ret. Det vil sige, at retten til betalt spisepause nu kun kan opsiges, hvis Moderniseringsstyrelsen sætter et krav om det ved en overenskomstfornyelse, og hvis CFU imødekommer det krav.

Retten til betalt spisepause bortfalder ikke, selv om arbejdsgiver vælger at forlænge pausen og/eller giver afkald på den ansattes pligt til at stå til rådighed.

Arbejdstid for undervisere omfattet lov 409
Det har ikke været muligt at få en forhandlet arbejdstidsaftale for ansatte på lov 409-underviserområderne. Parterne er dog enige om, at man kan indgå lokale aftaler, der fraviger eller supplerer de centrale bestemmelser.

Derudover er der enighed om at optage forhandlinger ved OK21, hvis der indgås en aftale på baggrund af den aftalte periodeforhandlingen mellem Kommunernes Landsforening og Lærernes Centralorganisation.