Hjem Centralforeningen for stampersonel

Forsvarsministeriets Personalestyrelse har gode hensigter – men er det nok?

Torsdag 17/05 2018 | Jane Munk, foto: Forsvarsgalleriet

Det er en god idé at Forsvarsministeriets Personalestyrelse skal hjælpe de danske veteraner med at søge FN-erstatning, men der skal være de rette ressourcer til at løfte opgaven, mener CS' formand Jesper K. Hansen.

At søge FN-erstatning kan være en enormt omfattende og ofte en nærved uoverskuelig opgave for de danske veteraner. Der skal indsamles et hav af dokumenter og alt skal oversættes til engelsk, før det sendes til FN.

Det kan være en meget stor mundfuld, og derfor vil Forsvarsministeriets Personalestyrelse kaste ekstra kræfter efter at gøre det lettere.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse sørger for indsamling af nødvendige dokumenter og stå for at få dem oversat til engelsk. De vil også tage sig af dialogen med Danmarks Faste Mission ved FN. Det skriver de blandt andet i en ny brochure, hvor de påtager sig ansvaret for hele processen på vegne af Danmarks soldater.

Frygt for endnu længere behandlingstider 
Og det er umiddelbart en rigtig god idé, mener CS’ formand Jesper K. Hansen – men det stemmer desværre bare ikke overens med virkeligheden.

Behandlingstiderne for arbejdsskadesager ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse er i CS’ optik alt for lange i forvejen, og det hjælper næppe på behandlingstiden, at man nu skal sidde med de tunge FN-erstatningssager, der kræver indhentning af dokumenter, oversættelser og løbende opfølgning.

”Det er ikke realistisk at Forsvarets Personalestyrelse skal stå for det her. Det er fint at ville gøre en masse, og jeg synes, det er et rigtig godt initiativ, som kan hjælpe mange, og som har været længe undervejs. Men jeg tvivler på, at det kommer til at ske,” siger han.

Han mener, at Forsvarets Personalestyrelse gaber over for meget ved at påtage sig opgaven. CS har flere gange oplevet meget lange behandlingstider ved personalestyrelsen, og eftersom der er meget administrativt arbejde forbundet med at løfte sagerne om FN-erstatning, er der grund til at rynke brynene over tiltaget, mener CS-formanden.

”Det er vores vurdering, at det kræver mange ressourcer at anmelde og løfte de her sager, og de har i forvejen en række ”almindelige” arbejdsskadessager, som de ikke kan tage sig af. Der er simpelthen ikke sammenhæng mellem vilje og ressourcer”, siger Jesper K. Hansen.

Konsekvensen kan være endnu længere ventetid på at få sin arbejdsskadessag gennem systemet.

”En af vores store bekymringer er, at man ender med at have endnu længere behandlingstid på de øvrige skadessager. Med mindre, der er ansat en lang række nye sagsbehandlere i Forsvarets Personalestyrelse,” siger CS’ formand.

FPS: Vi har skarpt fokus på området

FPS anerkender, at sagsbehandlingstiderne har været for lange. I en mail til CS forklarer personalestyrelsen hvor omfattende det er at forberede sagerne samt hvad de har gjort for at komme udfordringerne med de lange behandlingstider i forkøbet.

”Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er glade for, at vi kan støtte de danske veteraner i den tunge proces, det er, at søge erstatning ved FN. FPS anerkender samtidigt, at sagsbehandlingstiderne på erstatnings- og forsikringssagerne generelt er for lange, og vi har derfor også rettet et skarpt fokus på området. En direkte konsekvens heraf er, at vi – som CS efterlyser – har omprioriteret og blandt andet ansat nye, ekstra sagsbehandlere til området,” står der i mailen.

FPS beskriver blandt andet, hvor omstændigt, det er at forberede ansøgninger om FN-erstatning: I forberedelsen af de mere end 250 sager, som FPS på nuværende tidspunkt har oversendt til FN, har FPS udfærdiget mere end 1.500 skrivelser og gennemgået og vurderet mere end 2.000 sagsakter, der forud for oversendelsen er oversat til engelsk.

”Den fokuserede indsats på området betyder, at alle gamle ansøgninger er oversendt, samt at nye ansøgninger om FN-erstatning vil være forberedt, oversat og oversendt til FN inden for 2 måneder efter, at ansøgningen er modtaget i FPS. I samme periode har FPS – blandt andet ved tilførslen af omtalte flere resurser til området - nedbragt sagsbehandlingstiden på de øvrige sagsområder,” skriver FPS i mailen til CS.

”Vi er endnu ikke i mål med den sagsbehandlingstid, som vi ønsker for vores tilskadekomne personel, men vi tror på, at der med de tilførte resurser nu er ved at være den sammenhæng mellem vilje og resurser, som CS-formand Jesper K Hansen efterlyser,” afslutter mailen.

 

Fakta om FN-erstatning

  • FN-erstatning kan gives til soldater, der er kommet til skade under en FN-ledet mission. FN-erstatning omfatter ikke veteraner, der har været udsendt på missioner med FN-mandat.
  • Ved fysiske skader skal der ansøges inden for fire måneder efter, at skaden er sket – den grænse gælder ikke for psykiske skader
  • FN træffer beslutningen om erstatning. Erstatningen fastsættes på baggrund af graden af mén.