Hjem Centralforeningen for stampersonel

CS retter kritik af administrative fællesskaber

Mandag 28/05 2018 - Forsvarsforlig | Jane Munk

CS stiller sig sammen med de øvrige organisationer HOD og HKKF kritisk overfor Forsvarsforligets spareinitiativ, der har til formål at samle de administrative opgaver i såkaldte ’administrative fællesskaber’.

Initiativet om administrative fællesskaber er en del af Forsvarsforliget 2018 – 2023, som blev vedtaget i begyndelsen af året, og som nu skal rulles ud.

Rent praktisk betyder initiativet, at der i stedet for de nuværende kommandokontorer hos de enkelte enheder i fremtiden vil være centrale administrationscentre, der tager sig af det administrative. Ambitionen er, ifølge Forsvarsforliget, at opnå stordriftsfordele og at øge graden af faglig specialisering, øge driftssikkerhed og skabe bedre muligheder for digital understøttelse.

Men spareinitiativet risikerer at give bagslag, mener CS, HOD og HKKF. I en artikel på Altinget: forsvar retter formændene for de tre organisationer kritik af initiativet, som man er bekymret for ikke kommer til at fungere optimalt, når det skal føres fra papir og regneark ud i virkeligheden, og det vil i sidste ende gå ud over de ansatte. 

Kritikken fra CS’ formand Jesper K. Hansen går blandt andet på, at man vil tage medarbejdere fra den operative struktur til at varetage administrative opgaver, samtidig med at der fra politisk side er en ambition om at opbygge den operative struktur i forsvaret frem mod 2023.

Han frygter, at det vil gøre det endnu sværere at rekruttere og fastholde folk i forsvaret og at det vil skabe en endnu større mangel på operativ kapacitet.

Til CS uddyber han:

”Man laver en nedbygning og en opbygning samtidig. Personalet skal jo tages et sted fra. Det er ikke nye folk, der kommer ind.”

Du kan læse hele artiklen på Altinget: forsvar her. Bemærk, at artiklen kræver abonnement.