Hjem Centralforeningen for stampersonel

Bekymring før NATO-topmøde: Medarbejderne betaler prisen for flere opgaver

Mandag 09/07 2018 - NATO | Jane Munk

Når forsvarsministeren møder op til NATO-topmøde senere på ugen, vil det være med et tilbud om, at Danmark kan løse flere internationale opgaver. Blandt andet skal Danmark stå i spidsen for et nyt divisionshovedkvarter i Letland, vi skal øge tilstedeværelsen i Baltikum både til lands og i luften og deltage i træningsmission i Irak.

Det er nødvendige og vigtige opgaver, mener CS’ formand Jesper K. Hansen, men han er bekymret for, om tidspunktet er det rette i forhold til at ned- og opbygge forsvaret i relation til det nye forsvarsforlig. Samtidig er han bekymret for, at man presser medarbejderne endnu mere, end de allerede er, og at det kan gøre fastholdelse og rekruttering af medarbejdere til en endnu større udfordring.

”Det er ikke fordi, jeg kritiserer den plan, som forsvarsministeren er ude med, for det er sådan set nogle reelle opgaver. Det, jeg mere kritiserer er tidspunktet. Vi er i en fase, hvor man er i gang med at nedbygge forsvaret for at opbygge et nyt i relation til det forlig, der er indgået tidligere på året. Så det er mere dér, vores bekymring ligger,” siger CS’ formand til TV 2 NEWS.

Der mangler folk
Forsvaret har siden 2013 brugt omkring en halv milliard årligt på at udbetale merarbejde og andre arbejdstidskomponenter for at få tingene til at hænge sammen. Det er et tegn på, at medarbejderne er under et stort pres, og at der mangler erfarne folk til at løse de mange opgaver.

”Med de opgaver, vi løser på nuværende tidspunkt, der kan vi se, at forsvaret har behov for at tilkøbe sig for en halv milliard arbejdstid hos medarbejderne. Nu kommer der nogle nye opgaver oveni i forhold til, at vi er i gang med at nedbygge forsvarsforliget frem mod, at vi i 2019 kan begynde at bygge det op igen mod 2023.”

Hos CS er vi bekymrede for, at de nye opgaver kan føre til større utilfredshed med forsvaret som arbejdsplads, og at det kan føre til, at det bliver endnu sværere at fastholde folk.

”Det er jo noget, vi har frygtet. Når først Trump begynder at trykke de danske og europæiske politikere lidt på maven, begynder de at byde ind i alle mulige retninger med opgaver, vi kan løse, fordi man ikke har givet tilstrækkeligt i forhold til det, som USA forventer af os,” lyder det fra Jesper K. Hansen.

”Man byder ind med noget, men man skal samtidig holde for øje, at vi allerede på nuværende tidspunkt yder øget støtte til politiet, der er cyber, der er flere øvelser i NATO-regi, fordi vi er begyndt at forberede os på ting, der er stabiliseringsopgaver og der er afskrækkelse af Rusland. Der er allerede en masse opgaver, som kræver en masse ressourcer. Nu kommer der så noget oveni, samtidig med, at man nedbygger et forsvar for at opbygge et nyt. Det, der ligger i det nye forsvarsforlig er jo, at man frem mod 2023 skal bygge noget op, så vi kan alt det her, men nu vil politikerne i deres iver for at tilbyde Trump en hel masse, sige, at vi kan gøre det før. Og det er jeg bare i tvivl om, om vi kan. Jeg er bekymret, for det er medarbejderne i forsvaret, der kommer til at betale den regning.”

Utilfredsheden bliver større
Regningen kommer i form af større utilfredshed og en lyst til at søge andre steder hen end i forsvaret, mener Jesper K. Hansen. Med de nuværende opgaver og arbejdsforhold er medarbejderne presset, og det bliver hele tiden sværere at finde de optimistiske medarbejdere.

”Der bliver oparbejdet en negativ tilgang til den virksomhed, som folk er ansat i. Og så begynder man – fordi tiderne også er gunstige, at søge andre steder hen, og så bliver det endnu mere vanskeligt at løse de opgaver, som forsvaret har,” siger han til TV 2 News.

CS’ formand opfordrer til, at man fra politisk side holder sig til den plan, som der allerede er lagt frem mod 2023, og at man bygger forsvaret stille og roligt op. Så kan man byde ind med kapaciteter undervejs.

”Min opfordring til forsvarsministeren er, at prioritere de her opgaver og så tænke lidt over, at de folk, der er i forsvaret allerede er presset maks.”

Forsvarschef Bjørn Bisserup siger til TV 2 NEWS, at han ikke mener, man gaber over for meget med de nye opgaver.

”Der er ingen tvivl om, at vi i forsvaret løber rigtigt hurtigt for at få tingene til at hænge sammen. Derfor skal forsvaret også være større, og det bliver forsvaret med de knap 13 milliarder kr., der tilføres de kommende år. I forhold til de konkrete opgaver, der tales om her, har vi været inde og vurdere, om vi kan løse de opgaver med de ressourcer, vi har, og det er min vurdering, at det kan vi,” siger han.

FAKTA

Det vil Danmark tilbyde NATO:

  • Danmark vil stå i spidsen for et nyt divisionshovedkvarter i Letland
  • 200 soldater til de baltiske lande i 2020
  • Fire F16 kampfly med mandskab til Baltikum i 2019
  • Bidrag til NATOS flådestyrke i Nordatlanten
  • 15 mand til træningsmission i Irak
  • Økonomiske bidrag til forsvarsreformer og cybersikkerhed.