Hjem Centralforeningen for stampersonel

Nu også en obligatorisk tandforsikring

Pr. 1. januar 2019 er alle - der er omfattet af den obligatoriske medlemsforsikring omfattet af en tandforsikring (Police nr. 644-324)  

Medlemsforsikringen vil derfor fremover bestå af en heltids ulykkesforsikring og en tandforsikring. 

Tandforsikringen giver økonomisk tilskud til en lang række tandbehandlinger, så tandpinen ikke også giver smerter i pengepungen.

Medlemsforsikringen har efter 1. januar 2019 ingen udløbsdato og kan fortsætte, så længe du er aktiv eller seniormedlem.

OBS! Tandforsikringen dækker ikke alene i Danmark, men også udgifter til behandling hos en autoriseret tandlæge (cand.odont.) i EU/EØS.

Frivillig tandforsikring for ægtefælle/samlever under 60 år (police nr. 644-322)

Det er muligt, at ægtefælle/samlever kan tegne en tandforsikring til 80 kr. pr. mdr.
Opkræves første gang pr. giro, men skal herefter tilmeldes PBS. (Tilmeldingsblanket

Den dækker fx tandfyldninger, røntgen, bedøvelse, rodbehandling, paradentose, kirurgi, kroner, broer og tandoperatoner men også implantater, paradentose og bideskinne.

Forsikringen dækker ikke tandrensning og eftersyn.

På hjemmesiden www.cs.dk under tandforsikring, er ydelseslisten tilgængelig, den oplyser, hvad du max kan få i erstatning for den enkelte behandling. På den måde ved du, allerede før du går i gang med tandbehandlingen, hvor meget du får i økonomisk ydelse. Der erstattes efter en ydelsesliste, og erstatningen er skattefri.

Forsikringen har en selvrisiko på 995 kr. og en årlig max sum på 30.000 kr. Det betyder, at du får erstatning, når selvrisikoen er opbrugt.

OBS! Bemærk der er ændring til tilsendte faktaark;

Den obligatoriske tandforsikring af 1. januar 2019 vil aldrig dække behandling; som er anbefalet af din tandlæge, allerede planlagt behandling eller behandling, som du kender til 6 måneder før ikrafttrædelsesdatoen.

Forsikringen skal ikke godkende din tandbehandling. Du går til din sædvanlige tandlæge, får den nødvendige behandling og sender efterfølgende regningen til Tryg.

Tag til tandlægen og modtag behandling – vi skal ikke godkende behandlingen.

  1. Betal regningen hos tandlægen
  2. Send regningen til trygtand@tryg.dk  og HUSK følgende
    - vedhæfte regningen
    - oplyse dit navn, cpr-nummer
    - oplys at du kommer fra CS - Centralforeningen for Stampersonel
    - forsikringens police nr. 644-324.

Bemærk, at Tryg forbeholder sig retten til at modregne tilskud fra Sygesikringen "Danmark" og/eller eventuelt tilskud fra den offentlige sygesikring, som du eventuelt har ret til.