Hjem Centralforeningen for stampersonel

CS Kongres: Forsvarschefen fik forslag til fastholdelse fra salen

Mandag 12/11 2018 - CS | Jane Munk

Udfordringen med at fastholde medarbejdere i Forsvaret var en af de tilbagevendende temaer på CS Kongres 2018. Forsvarschef Bjørn Bisserup holdte et oplæg om emnet og bad CS delegerede om deres bud på, hvordan man kan komme udfordringerne til livs.

Der er ingen tvivl om, at der er problemer med at fastholde de erfarne medarbejdere i Forsvaret. Det blev italesat flere gange under CS Kongres i weekenden i Aalborg. Flere af CS delegerede mærker udfordringerne i deres hverdag, hvor der er stor mangel på erfarne kollegaer.

Derfor valgte CS Formand Jesper K. Hansen at invitere Forsvarschef Bjørn Bisserup på scenen til en snak om netop udfordringerne med fastholdelse. Han kunne blandt andet sætte nogle tal på, hvor stor vacance (ledige, ubesatte stillinger, red.), der er i de forskellige værn og arbejdsområder. For eksempel er der lige nu en vacance på 30 procent på Kontrol og Varslingsområdet i Flyvevåbnet, mens kampinformationsområdet i Søværnet oplever en vacance på 15 procent. Det er måske ikke de største arbejdsområder, men det kan alligevel mærkes, hvis op mod en tredjedel af medarbejderne mangler. 

Forsvarschefen bad efter sit oplæg om at høre de delegeredes bud på, hvordan man kan komme udfordringerne til livs. Her fortalke folk både om deres egne erfaringer med mangel på medarbejdere i hverdagen, og med bud på, hvordan man kan fastholde kollegaerne i Forsvaret.

Der kom mange gode forslag, men langt de fleste efterlyste en form for gulerod for at blive i Forsvaret, nu hvor tjenestemandsansættelsen er fortid, og civiluddannelse ikke længere bliver brugt. Der var mange, der mente, at en form for uddannelsestilbud eller kompetenceudvikling vil kunne få kollegaer til at blive i forsvaret i længere tid. Alternativt en form for økonomisk bonus, så folk selv kunne betale for en eventuel uddannelse efterfølgende.

Der blev også foreslået, at man kiggede nærmere på at få styrket korpsånden og identiteten i Forsvaret, så medarbejderne får en stærkere følelse af at høre til i forskellige værn. 

CS er allerede i fuld gang med - i samarbejde med Forsvarschefen – at se på, hvordan man bedre kan fastholde medarbejdere i Forsvaret.

Du kan læse meget mere om den spændende dialog mellem Forsvarschefen og de delegerede på Kongressen i det næste nummer af CS Bladet, som kommer til at handle om alt det, der blev sagt og besluttet på kongressen.